Valtioneuvosto hyväksyi uuden ELY-asetuksen 30.12.2014.  Asetuksessa saatetaan voimaan sellaiset ratkaisut ja uudelleenjärjestelyt, joilla keskusten palvelutaso pystytään säilyttämään määrärahojen nopeasta ja merkittävästä vähenemistä huolimatta.

Kaikkiin uudelleenjärjesteltäviin tehtäviin liittyvää asiantuntemusta on jatkossakin käytössä kaikissa ELY-keskuksissa, sitä vaan käytetään joustavammin ja laajemmilla alueilla.

ELY-keskusten talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä sekä eräitä valtionavustusten maksatustehtäviä keskitetään vuoden 2015 alusta toimintansa aloittavaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteiseen kehittämis- ja hallintokeskukseen (KEHA-keskus).

Innovaatio- ja keksintöasiat sekä liiketoiminnan kansainvälistymistä ja energiatukia koskevat tehtävät keskitetään Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisesti hoidettavaksi. Eräitä luonnonsuojelulain mukaisia lajisuojelun lupatehtäviä koskevia tehtäviä keskitetään valtakunnallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.  Alueellisia kuljetustukia koskevat tehtävät keskitetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.  

Yritystoiminnan kehittämispalvelut keskitetään Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksiin.  Kalataloustehtävät keskitetään kolmeen ELY-keskukseen, jotka ovat Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskukset.  

Näillä ratkaisuilla tavoitellaan noin 50 henkilötyövuoden säästöjä, jotka euromääräiseksi muutettuina vastaavat noin 3 miljoonaa euroa vuositasolla. Hallitus on sopinut osana julkisen talouden merkittävää sopeuttamista yhteensä 33 miljoonan euron säästöistä ELY-keskuksille.

Lähde: TEM 30.12.2014