Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi 10.7 päätöksen merialueen sulkemisesta Eurajoen edustalla.

VARELY kieltää muiden kuin autonomisen meriliikenteen testaus- ja pilottitoimintaan osallistuvien vesikulkuneuvojen liikkumisen määräajaksi autonomisen meriliikenteen testausalueeksi tarkoitetulla merialueella Eurajoen kunnassa. Kielto koskee kalastusaluksia ja muita veneilijöitä.

Kielto tulee voimaan 28.8.2017 ja on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka koskien vain ajanjaksoja, jolloin testaustoiminta on käynnissä. Muuna aikana liikkumista ei ole rajoitettu. Kielto ei ole voimassa minään vuonna touko- ja kesäkuun aikana.

SAKL ja Selkämeren ammattikalastajat antoivat lupakäsittelyn aikana hyvin kriittisen lausunnon kieltoalueen perustamisesta ja ELY on osin huomioinut tämän. Päätöksestä on 30 päivän valitusaika.  

Lähde: ELY-keskus 10.7.2017