Ruokakauppojen, ravintoloiden ja suurkeittiöiden elintarvikevalvonnan tietoja alettiin toukokuun alusta julkaista verkossa Oiva-sivustolla. Noin tuhannesta kuntien tähän mennessä tarkastamasta yrityksestä valtaosa on saanut hymyilevän tuloksen.

Hymyilevä tulos on aina hyvä tulos, elintarviketurvallisuusvirasto Evira muistuttaa. Parhaan eli oivallisen tuloksen on saanut 31 prosenttia tarkastetuista. Evira ohjaa ja koordinoi kuntien tekemää elintarvikevalvontaa.

– Ensimmäisten tulosten perusteella voidaan päätellä, että elintarviketurvallisuus on Suomen yrityksissä hyvällä mallilla, kertoo ylitarkastaja Marina Häggman Evirasta.

Korjattavaa kuudesosalla

Tarkastuksessa käytettävät arvosanat ovat oivallinen, hyvä, korjattavaa ja huono. Yleisin Oiva-arvosana ’hyvä’ tarkoittaa, että elintarviketurvallisuus ei ole heikentynyt ja kuluttajalle ei aiheudu riskiä. Korjattavaa-arvosana on annettu 14 prosentille ja huono 2 prosentille yrityksistä. Näiden yritysten on laitettava epäkohta kuntoon sovitussa määräajassa.

Paikkakuntakohtaista vertailua on Häggmanin mukaan vielä liian varhaista tehdä, koska vasta pieni osa kaikista yrityksistä on tarkastettu.

Huonoin osa-arvosana määrää

Yrityksen elintarviketurvallisuuden koko kuva aukeaa tarkastelemalla kaikkia yrityksen saamia hymiöitä ja kirjallista palautetta. Raportissa on 12 erikseen arvioitavaa tarkastuskohtaa ja yleisarvosanaksi jää niistä huonoin tulos.

Osa tarkastettavista kohdista tarkastetaan jokaisella tarkastuskerralla. Muut kohdat tarkastetaan vähintään kerran kolmessa vuodessa tai silloin, jos niissä tarkastuksen aikana huomataan epäkohta.

Eri yritysten Oiva-raportin pituus voi kuitenkin vaihdella, sillä kaikki asiakokonaisuudet eivät kuulu jokaisen yrityksen toimintaan. Jokaisella raportilla on kuitenkin tietoja puhtaanapidosta, hygieenisestä toiminnasta ja elintarvikkeiden säilytyksestä.

Paperinen Oiva-raportti julkaistaan yrityksen ulko-oven läheisyydessä viimeistään vuoden 2014 alusta, jolloin sen esille laittaminen muuttuu yrityksille pakolliseksi.

Lähde: Ruokatieto 10.6.2013