Hallitus esittää eduskunnalle, että elintarvikelakia muutetaan vastaamaan Euroopan unionin lainsäädäntöä ja kansallisia lainsäädäntötarpeita. Elintarvikelakia muutetaan alkutuotannon, laatujärjestelmien ja jäljitettävyyden osalta.

Jatkossa ituja kasvattaville alkutuotantopaikoille pitää hakea viranomaishyväksyntä. Vaatimus tulee EU:n asetuksesta, jonka taustalla ovat taannoiset iduista aiheutuneet vakavat ruokamyrkytysepidemiat useissa Euroopan maissa.

Lakiin lisätään säännökset elintarvikkeiden vapaaehtoisista laatujärjestelmistä, järjestelmien kansallisesta hyväksymisestä sekä järjestelmät hyväksyvästä viranomaisesta. Maaseudun kehittämistä koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään kansallisista maataloustuotteiden laatujärjestelmistä. Nämä laatujärjestelmät ovat toimijoiden kehittämiä työkaluja, jotka toimivat lainsäädännön rinnalla. Laatujärjestelmien vaatimukset ylittävät lainsäädännön vaatimukset.

Elintarvikelakiin tulee myös lisäys kalastustuotteiden jäljitettävyydestä, kuten pyyntipäivämäärästä, kalastustuotteen kauppanimestä ja tiedosta siitä, onko tuote jäädytetty. Lakiin lisätään pykälä, jossa määritetään viranomaiset, jotka valvovat kalastustuotteiden jäljitettävyyttä. Lakiin säädetään myös pykälä toimijoiden velvollisuudesta antaa tietoja kuluttajille. Lakiin otetaan myös lisäys, joka mahdollistaisi sisävesikalastuksen ja pienimuotoisen rannikkokalastuksen jälkeen tapahtuvan kalan perkaamisen maissa kalastajan toimesta ilman laitosvaatimuksia. Lisäys tulisi voimaan, kun sitä koskeva kansallinen poikkeus saadaan EU:lta.

Lisäksi lihatarkastusta koskevia säännöksiä tullaan tarkentamaan, jotta ne vastaisivat paremmin nykyistä Euroopan unionin lainsäädäntöä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan kesäkuun alussa. Kalastusta koskevan alkutuotantosäännöksen voimaantulosta ehdotetaan säädettäväksi erikseen valtioneuvoston asetuksella.

Lähde: MMM 4.4.2013