Maa- ja metsätalousministeriön antoi 4.12 asetukset laitosasetuksen ja elintarvikehuoneistoasetuksen muuttamisesta.

Muutosten tarkoituksena on sekä luopua ns. dioksiinipoikkeuksen alaisten kalastustuotteiden lisämerkinnästä että tarkentaa asetuksissa olevaa kohtaa silakan ja kilohailin vapautuksesta EU-lainsäädännössä olevasta jäädyttämisvaatimuksesta. Silakan ja kilohailin vapauttaminen jäädyttämisvaatimuksesta notifioitiin komissiolle ja muille jäsenvaltioille 1.6.2015 ja notifiointikäsittely päättyi 2.12.2015. Notifiointimenettelyllä varmistettiin, että suolattujen ja/tai marinoitujen silakka- ja kilohailituotteiden valmistus on jatkossakin mahdollista Suomessa. Kyseiset tuotteet olisi tarkoitettu vain kansallisille markkinoille, eikä niitä saisi toimittaa muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden markkinoille. Asetukset tulisivat voimaan 15.12.2015.

Jatkossa kala-alan laitosten, jotka hyödyntävät ko. vapautusta jäädytysvaatimuksesta silakan ja kilohailin osalta, täytyy merkitä kaupallisiin asiakirjoihin tieto tuotteiden rajoittamisesta kansallisille markkinoille, ja myös omavalvonnassa tulee kuvata, miten tuotteet pidetään erillään niistä tuotteista, joissa ei ole markkinoille saattamiselle rajoituksia.

Dioksiini-suorakaide-lisämerkkiä ei tarvitse enää käyttää 15.12.2015 alkaen. Kuitenkin varastossa olevan pakkausmateriaalin, jossa suorakaidemerkki on, saa hyödyntää loppuun.

Lähde: MMM 4.12.2015