Elintarvikevalvonta Suomessa yhdenmukaistuu toukokuussa 2013, kun vähittäiskauppojen ja ravintoloiden valvontatietoja ryhdytään julkaisemaan Oiva-järjestelmän avulla. Elintarvikealan yritysten toimintaan Oiva ei tuo lisävaatimuksia. Tulokset julkaistaan toukokuusta 2013 alkaen aluksi oivahymy.fi-sivustolla ja vuoden 2014 alusta myös kauppojen ja ravintoloiden sisäänkäynnin yhteydessä.

Valvontatietojen julkaisemisella lisätään valvonnan läpinäkyvyyttä ja annetaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan vaikuttavuutta ja tunnettavuutta. Elintarvikealan yrityksille avautuu samalla mahdollisuus kertoa kuluttajille, että oma toiminta on kunnossa.

Kuntien valvontaviranomaiset käyttävät tarkastuksissa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatimia Oiva-arviointiohjeita. Elintarvikealan yritykset voivat hyödyntää tarkastusohjeita oman toimintansa suunnitteluun.

Hygieniaa, lämpötiloja ja allergeenihallintaa

Kuntien valvontaviranomaisten tekemien tarkastusten sisältö ei muutu. Ne ovat valvontasuunnitelman mukaisia maksullisia tarkastuksia. Oivan myötä valvonnassa painotetaan riskiperusteisuutta, jolloin tarkastukseen käytetty aika lyhenee. Tarkastus tehdään yleensä ennalta ilmoittamatta, koska on tarkoitus tarkastaa senhetkistä toimintaa yrityksessä. Elintarvikevalvonta yhdenmukaistuu Suomessa samanlaisten tarkastuskäytäntöjen myötä.

Tarkastettavat kohdat on jaettu 18 asiakokonaisuuteen. Kaupoissa ja ravintoloissa tarkastetaan joka kerta tilojen ja laitteiden päivittäistä puhtaanapitoa, henkilökunnan työtapoja, työvaatteita ja käsihygieniaa, kylmien ja kuumien tuotteiden oikeaa säilytystä, ruoan jäähdytystä sekä allergeenihallintaa. Muita kohtia tarkastetaan valvojan harkinnan mukaan vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Hymynaamat kertovat tulokset

Tarkastustulokset kerrotaan Oiva-raportissa, jossa hymynaamasymboleilla kuvataan yrityksen elintarvikevalvonnan tuloksia. Hymynaamoja on neljä: oivallinen, hyvä, korjattavaa ja huono.

Oiva-raportti sisältää arvosanat kaikista tarkastetuista asiakokonaisuuksista. Jos arvosanoista yksikin on huono, yleisarvosanaksi tulee huono, vaikka muut arvosanat olisivat oivallisia. Moni asia voi yrityksessä silti olla hyvin. Kuluttaja saa tarkempaa tietoa yrityksen elintarviketurvallisuudesta tarkastelemalla kaikkia yrityksen saamia hymiöitä ja kirjallista palautetta.

Lue lisää Elintarvikevalvontatietojen julkistaminen:
http://www.oivahymy.fi/portal/fi/

Lähde: Evira 27.3.2013