Pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset pitävät paikallisuutta merkittävänä kilpailuetuna, selviää juuri julkaistusta Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 -tutkimuksen raportista. Edellinen vastaava tutkimus tehtiin vuonna 2008. Viidessä vuodessa erilaisten laatujärjestelmien käyttö on kaksinkertaistunut, yritysten panostus erikoistuotteisiin on lisääntynyt ja yhteistyö yritysten välillä on kasvanut.

– Raportti on hyvä kokonaiskuvaus siitä, mitä elintarvikealan yrityksille tänä päivänä kuuluu, minkälaisia tulevaisuudennäkymiä yrityksillä on ja mihin kehittämistyössä tulee jatkossa satsata, kommentoi tutkimustyötä luotsanneen ohjausryhmän puheenjohtaja, lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Oma maakunta markkinointialueena vahvistunut

Tutkimukseen osallistuneista 258 yrityksestä 85 % myy tuotteitaan omaan kuntaan tai seutukuntaan, 71 % myy myös muualle oman maakunnan alueelle ja 66 % oman maakunnan ulkopuolelle. Joka kuudennella yrityksellä on vientiä ulkomaille. Yritysten edellisen tilikauden liikevaihdon mediaani oli 210 000 euroa. Liikevaihto oli kasvanut 70 prosentilla yrityksistä kolmen vuoden aikana.

Yritysten tärkeimmät myyntikanavat ovat suoramyynti kuluttajille (79 % harjoittaa suoramyyntiä), päivittäistavarakauppa (64 %) ja yksityiset ammattikeittiöt (51 %). Yrityksistä 41 % tuotti tarvitsemansa raaka-aineen itse. Yli puolet yrityksistä hankki tuotteiden raaka-aineet omasta maakunnasta.

Yritykset ovat lisänneet yhteistyötä kuljetuksissa, jakelussa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä tutkimus- ja kehittämistyössä verrattuna edeltävään tutkimukseen. Kolmanneksella on käytössään laatu- tai alkuperämerkkijärjestelmä tai sitä ollaan juuri rakentamassa, mikä on puolet enemmän kuin vuonna 2008.

Erikoistumisella kilpailukykyä

Elintarvikeyritysten välinen kilpailu on kiristynyt. Enää puolet yrityksistä pitää tuotteitaan sellaisina, joita ei voi korvata kilpailijoiden tuotteilla. Erikoistuotteiden valmistukseen panostaminen on noussut 10 prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen tutkimukseen ja kiinnostus lähitulevaisuudessa tuotevalikoiman laajentamiseen ja monipuolistamiseen on kohonnut 9 prosenttiyksikköä.

Lähes 90 prosenttia yrityksistä pitää paikallisuutta tärkeänä kilpailuetuna. Nousua edelliseen tutkimukseen on tapahtunut 7 prosenttiyksikköä, ja yritysten keskittyminen paikallisille markkinoille näyttäisi jatkuvan lähitulevaisuudessa. Tämä kertoo yritysten odotuksista lähiruokatrendin pysymiseen ja vahvistumiseen. Myös ympäristön huomiointi ymmärretään aiempaa tärkeämmäksi kilpailueduksi.

– Pienten yritysten vahvuutena kilpailutilanteessa on niiden joustavuus ja kyky tehdä nopeastikin asiakkaan tarpeita vastaavia erikoistuotteita. Liiketoimintaosaamisen kasvattamiseen ja yritysten neuvontaan tulee jatkossa suunnata kehittämistoimia, jotta yritysten kilpailukyky säilyy, toteaa Viljanen.

Tavoite tuotantomäärien kasvattamisesta tai investoinneista näyttäisi kääntyneen pieneen laskuun verrattaessa edellisiin tutkimuksiin. Noin puolet yrityksistä kokee, että heikon yleisen taloustilanteen lisäksi rahoituksen riittävyyden tai raaka-aineen saatavuuden ongelmat hillitsevät investointihalukkuutta. Elintarvikelainsäädännön haasteet koetaan tutkimuksen mukaan edelleenkin keskeisimmäksi yritystoiminnan menestystä rajoittavaksi tekijäksi.

Maa- ja metsätalousministeriö tilasi tutkimuksen osana hallituksen lähiruokaohjelman toteuttamista ja tiedonkeruuta. Työn toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy. Tutkimusaineisto oli maakunnittain, alueittain, kokoluokittain ja toimialoittain edustava otos suomalaisia mikro- ja pk-elintarvikeyrityksiä.

Tutkimus on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/lahiruoka/toimintaymparistoraportti.html

Lähde: MMM 22.11.2013