Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 2007 – 2013 on toteutumassa suunnitellussa aikataulussa. Vuoden 2011 lopulla julkisista varoista on sidottu 62,2 miljoona euroa, mikä on 68 % toimintaohjelman julkisen tuen ohjelmakehyksestä. Ohjelman julkisista varoista on maksettu 50 % kehyksestä.

Toimintaohjelman seurantakomitea kokoontui eilen Helsingissä ja hyväksyi ohjelman täytäntöönpanokertomuksen vuodelta 2011.

Suurin osa varoista on sidottu kalanjalostuksen ja kalatukkukaupan toimenpiteeseen (noin 17,6 miljoona euroa), alan ammattikunnan toteuttamiin toimiin (9,6 miljoona euroa), vesiviljelyyn (8,4 miljoona euroa), kalasatamiin ja purkupaikkoihin (7,8 miljoonaa euroa), sisävesikalastukseen (6,2 miljoonaa euroa) ja kalatalousryhmien toimintaan (3,5 miljoonaa euroa). Alan ammattikunnan toimissa hallitseva hanketyyppi on hyljesietopalkkio.

Toimintaohjelma ei ole pystynyt kääntämään ammattikalastajien määrän vähenemistä merialueella. Vuoden 2011 lopulla 1-ryhmän ammattikalastajia oli enää 587. Ammattikalastajien keski-ikä on noussut ja suurimmat ikäluokat ovat 45 – 65 vuodet ikäiset kalastajat. Ammattikalastajien lukumäärän ylläpitäminen edellyttäisi merkittävää uusrekrytointia korvaamaan vanhempien ikäryhmien eläkkeelle jäämistä tulevina vuosina. Alkutuotannon yleiset kannattavuusongelmat ja vahinkoeläimien aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat keskeisiä tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Viime aikoina myös ammattikalastuksen joutuminen sylkykupiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja ympäristöjärjestöjen toiminnan kohteeksi vaikuttavat.

Lähde: MMM ja SAKL