Alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmät ovat tehneet ELY-keskukselle kalastuslain 22§ ja 33 §:n mukaisen ehdotuksen vesialueiden jakamiseksi kalatalousalueisiin.

Ehdotus liiteasiakirjoineen on nähtävänä ELY-keskusten internetsivuilla osoitteessa:www.ely-keskus.fi

Suora linkki kartta-aineistoon: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalous-ehdotus-kalatalousaluejaoksi#.WIs8fMu7roo

ELY-keskus pyytää lausuntoa asiasta jakelussa mainituilta tahoilta. Myös muilla, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on mahdollisuus esittää kirjallinen mielipide asiasta. Lausunnot ja muistutukset on toimitettava viimeistään pe 31.3.2017 klo 16.15 mennessä. Pyydämme teitä viittaamaan yllämainittuihin yhteistyöryhmien nimiin tai diaarinumeroihin.

Lähde: Ely-keskus 31.3.2017