Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta on maa- ja metsätalousministeriön toimesta lähetetty lausunnolle. Lausuntoja pyydetään 20.10.2014 mennessä. Liiton jäsenet voivat kommentoida suunnitelmaa lähettämällä viestin liiton toimistoon. Materiaali löytyy ministeriön verkkosivuilta (lausunnolla).