Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat tiistaina 28. huhtikuuta sopineet valiokuntien puheenjohtajuuksien, varapuheenjohtajuuksien sekä valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajuuksien jakautumisesta eduskuntaryhmien välillä seuraavasti:

Valiokunta / Puheenjohtaja / Varapuheenjohtaja

Suuri valiokunta, pj. KOK, 1. vpj. KESK, 2. vpj. SD
Perustuslakivaliokunta, pj. VAS, vpj. KESK
Ulkoasiainvaliokunta, pj. PS, vpj. KOK
Valtiovarainvaliokunta, pj. KESK, vpj. PS
Tarkastusvaliokunta, pj. SD, vpj. KESK
Hallintovaliokunta, pj. KESK, vpj. PS
Lakivaliokunta, pj. KOK, vpj. R
Liikenne- ja viestintävaliokunta, pj. PS, vpj. KESK
Maa- ja metsätalousvaliokunta, pj. KESK, vpj. PS
Puolustusvaliokunta, pj. KOK, vpj. SD
Sivistysvaliokunta, pj. KESK, vpj. KOK
Sosiaali- ja terveysvaliokunta, pj. SD, vpj. KESK
Talousvaliokunta, pj. PS, vpj. KOK
Tulevaisuusvaliokunta, pj. R, vpj. SD
Työ- ja tasa-arvovaliokunta, pj. SD, vpj. VIHR
Ympäristövaliokunta, pj. VIHR, vpj. VAS

VALTIOVARAINVALIOKUNNAN JAOSTOT / Puheenjohtajat

Hallinto- ja turvallisuusjaosto PS
Verojaosto KESK
Sivistys- ja tiedejaosto SD
Maatalousjaosto SD
Liikennejaosto KOK
Työ- ja elinkeinojaosto KESK
Kunta- ja terveysjaosto PS
Asunto- ja ympäristöjaosto KOK

Lähde: Eduskunta 28.4.2015