Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta ovat 16.6 lausuneet valtioneuvoston selvityksestä ”ICES:n tieteelliset suositukset Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2016.

Maa- ja metsätalousministeriön lausunto: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/MmVL_1+2015.aspx

Ympäristövaliokunnan lausunto: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/YmVL_1+2015.aspx

Suomen Ammattikalastajaliitto oli molempien valiokuntien kuultavana.

Lähde: Eduskunta 16.6.2015