Hallituksen esitys uudeksi kalastuslaiksi oli eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä keskiviikkona 4. maaliskuuta. Yleiskeskustelun jälkeen asian käsittely keskeytettiin ja sitä jatketaan täysistunnossa perjantaina 6. maaliskuuta äänestyksillä.

Käsittelyn pohjana oli maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö (MmVM 31/2014). Mietintöön sisältyy yksi pykälävastalause, josta eduskunta äänestää perjantaina klo. 13 alkavassa täysistunnossa. Mietintöön sisältyy myös kaksi hylkäysvastalausetta. Näistä eduskunta äänestää toisen käsittelyn yhteydessä.

Lähde: Eduskunta 4.3.2015

Eduskunnassa käyty keskustelu, linkki

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_164_2014_ke_p_1.shtml

(ehkä hyödyllistä tutustua tulevia eduskuntavaaleja ajatellen, mitä edustajat sanovat kaupallisesta kalastuksesta)