Eduskunnan suuri valiokunta päätti kokouksessaan perjantaina 3. lokakuuta eduskunnan kannan liittyen Itämeren vuoden 2015 kalastuskiintiöitä koskeviin neuvotteluihin.
Itämeren vuoden 2015 kalastuskiintiöitä koskevan komission asetusehdotuksen osalta suuri valiokunta hyväksyi äänin 15–3 lausuman, jonka mukaan suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan Suomen tavoitteista eduskunnan erikoisvaliokuntien lausunnoissa olevin, turskan ja lohen kalastuskiintiöitä koskevin täsmennyksin. Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä määriteltäessä tulee pyrkiä Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n neuvonannon mukaisesti komission ehdottamaa pienempään lohikiintiöön. Komission ehdottama kalastuskiintiö vuodelle 2015 on Itämeren pääaltaan lohelle 97 911 lohta ja Suomenlahden lohelle 10 034.
Suuri valiokunta toteaa, että sille esitelty BALTFISH:n puheenjohtajavaltio Liettuan ehdotus pitää sisällään Itämeren pääaltaan lohen pyyntikiintiön vähennyksen verrattuna komission ehdotukseen. Valiokunta katsoo, että Suomenlahden lohikiintiötä koskeva ehdotus voidaan hyväksyä myönnytyksenä Viron rannikolla tapahtuvan sekakalastuksen erityisolosuhteista johtuviin joustotarpeisiin. Puheenjohtajavaltion ehdotus voidaan valiokunnan mielestä hyväksyä kompromissina. Kompromissin hyväksyttävyys edellyttää kuitenkin, että se johtaa Itämeren pääaltaan lohikiintiön pienentämiseen.
Suuri valiokunta kiinnittää huomiota lohikiintiön määrittelyä vuodesta toiseen vaikeuttaviin raportoimattomia saaliita koskeviin epävarmuustekijöihin, joita tulisi selvittää. Valiokunta yhtyy maa- ja metsätalous- sekä ympäristövaliokuntien lausunnoissa oleviin toivomuksiin virkistys- ja kotitarvekalastuksen sekä Itämeren lohen uistelun saaliiden suuruuden ja vaikutusten selvittämisestä.
Eduskunnan ajama linja merkitsee, että suomalaisten ammattikalastajien saama lohikiintiö pienenee merkittävästi ja vaikuttaa vakavasti ammattikalastajien toimeentulon sekä Pohjanlahden rannikkokalastuksen toimintaedellytyksiin, SAKL toteaa. Eduskunta jatkaa Pohjanlahden rannikkokalastuksen alasajoa. Liiton kanta tämän vuoden kiintiöistä linkissä
Lähde: Suuren valiokunnan päätöksen osalta www.eduskunta.fi ja SAKL