Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on 7.3 hyväksynyt mietintönsä hallituksen esityksestä laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta.

Esitys on jälleen kerran lisäämässä kaupallista kalastusta koskevaa byrokratiaa. Täysin kansallisena toimena on tulossa ennakkoilmoitusmenettely lohenkalastuksessa.

Valiokunnan mietinnön löydät alla olevasta linkistä.

– https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/MmVM+3/2018

Lähde: MmV 7.3.2018