Budjettikäsittely päättyi äänestysten jälkeen perjantaina 18. joulukuuta. Kaikki pääluokat hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Talousarvion loppusumma on noin 54,4 miljardia euroa. Eduskunnan tekemät lisäykset ovat yhteensä noin 40 miljoonaa euroa. Ne on suunnattu erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä oikeusturvaa, sisäistä turvallisuutta, ympäristöä, elinkeinopolitiikkaa, vientiä ja kansainvälistymistä edistäviin toimiin.

Ensi vuoden talousarvio on 5,3 mrd. euroa alijäämäinen, mikä katetaan ottamalla lisää velkaa. Vuoden 2016 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 106 mrd. euroa, mikä on noin 50 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettikäsittelyn viimeisissä äänestyksissä eduskunta äänesti opposition ehdotuksista epäluottamuslauseen antamisesta hallitukselle. Lopuksi äänestettiin hallituksen luottamuksesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 110 – 70.

Eduskunta keskeytti valtiopäivät 2015 ja kokoontuu seuraavaan täysistuntoon tiistaina 2. helmikuuta 2016 klo 12. Vuoden 2016 valtiopäivät avataan keskiviikkona 3. helmikuuta.

Lisää valtion budjetin käsittelystä eduskunnassa, valtiovarainvaliokunnan mietintö sekä hallituksen esitys luettavissa eduskunnan sivuilta:

https://www.eduskunta.fi/FI/talousarvio/Sivut/Budjetti2016.aspx

Lähde: Eduskunta 18.12.2015