​Eduskunta on hyväksynyt lain Metsähallituksesta äänin 108–64. Laki korvaa nykyisen samannimisen lain.

Uuden lain lähtökohtana on, että Metsähallituksen hallinnassa olevat valtion maa- ja vesialueet muodostavat kokonaisuuden, jota on tarkoituksenmukaista hoitaa yhdessä organisaatiossa. Metsähallituksen yleistehtävänä on valtion maa- ja vesialueiden haltijana hoitaa, käyttää ja suojella hallinnassaan olevaa omaisuutta kestävästi.

Metsähallitus on nykyiseen tapaan maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Ympäristöministeriö puolestaan tulosohjaa sitä omalla ohjausvastuullaan olevien julkisten hallintotehtävien hoidossa.

Metsähallituksen yhteiskunnalliset velvoitteet pysyvät nykyisellään. Liiketoiminnan harjoittamisessa on otettava huomioon biologisen monimuotoisuuden, luonnon virkistyskäytön ja työllisyyden sekä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon edistäminen.

Äänestystulos.

Lähde: Eduskunta 30.3.2016