Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa 13.12.
 
Lakimuutoksen myötä valtion tuki kalastusvakuutustoimintaan vähenee rajusti ja koko toiminta on vaakalaudalla. Muutos on osa Sipilän hallituksen säästöohjelmaa.
 
Toisen käsittelyn keskustelussa oli Mikaela Nylander (r) Jari Myllykosken (vas) kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. Äänestyksessä ehdotuksen hyväksyminen sai 100 ääntä, hylkääminen 36 ääntä, poissa 36.
 
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
 
Lähde: Eduskunta 14.12.2016