Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta ovat antaneet lausuntonsa ensi vuoden kalastuskiintiöistä, jotka tulevat EU:n ministerineuvoston päätettäväksi 17.10.2013.

Valiokunnat haluavat edelleen pienentää lohikiintiöitä ja sen myötä kiihdyttää ennestään tiukasti säädellyn rannikkokalastuksen alasajoa. Taustalla on halu siirtää resurssi vapaa-ajankalastuksen käyttöön. Valiokuntien viesti ammattikalastajille on sangen ikävä ja näillä päätöksillä syntyvä tilanne vaikuttaa suoraan lähikalan osuuteen ruokapöydissä.

Lausunnot (linkit) 

MmV 15.10.2013

YmV 11.10.2013