ECOSEAL –hanke esitteli ensimmäisiä alustavia tuloksia tiistaina kalastajatilaisuudessa Helsingissä. Osallistujia oli suhteellisen vähän, mutta asia herätti kuitenkin vilkasta keskustelua.

Hanke muun muassa selvittää hallin ravinnonkäyttöä ja sen ajallista ja alueellista vaihtelua Suomessa. Ravintotutkimukset ovat vielä kesken.

Hankkeelle on tähän mennessä toimitettu Suomesta 72 hyljenäytettä. Näistä 42 urosta ja 27 naarasta. Suurin osa on saatu metsästyksestä tai ammuttu pyydyksen läheltä. Vaikuttaa siltä, että suurin osa pyydyksien ympärillä kiertelevistä halleista on huonokuntoisia uroksia (luultavasti ei vielä sukukypsiä esiaikuisia), totesi tutkija Kaarina Kauhala. 

Hankkeessa haastatellaan myös ammattikalastajia. Tähän mennessä on haastateltu 34 kalastajaa Kymestä, Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta. Tutut teemat ovat tulleet haastatteluissa esille, hylkeet rikkovat pyydyksiä, karkottavat kalan ja syövät saaliin. Muut kuin hylkeisiin liittyvät ongelmakysymykset tulivat myös esille, kertoo tutkimusavustaja Annika Herrero. Suurena ongelmana nähtiin yhteiskunnan suhtautuminen ammattikalastukseen ja ammattikalastuksen jatkuminen ylipäätänsä tuli haastatteluissa esille suurena huolenaiheena. Haastateltujen kalastajien keski-ikä oli 56 vuotta.

Laajempi juttu hankkeesta ensi viikon Turun tilaisuuden (4.12)  jälkeen.

Ecoseal 271112 018

Suomenlahden ammattikalastajat kuuntelivat hankkeen alustavia tuloksia

Lähde ja kuva: SAKL