Storleken på torskfiskarna i Östersjön har minskat dramatiskt de senaste 20 åren. Det visar ny svensk forskning som presenteras i dag.
– Det finns väldigt många fiskar, men de växer för dåligt, säger docent Henrik Svedäng vid Havsforskningslaboratoriet i Lysekil.
Efter att beståndet av torsk i Östersjön under en tid bedömts ha varit närmast utslaget har det kommit mer positiva rapporter. Nu verkar trenden ha vänt igen.
Men det är inte ont om torsk – bara brist på stor torsk – som får fiskas.
I dag publicerar forskaren Henrik Svedäng en rapport på den ansedda vetenskapliga tidskriften Natures hemsida. Den visar att genomsnittsstorleken på de största torskfiskarna i Östersjön mer än halverats de senaste 20 åren.
– Samtidigt ser vi en våldsam populationsökning av mindre torsk. Det är som om man bytt ut torsken mot vitling, säger Svedäng.
Hans slutsats är att de selektiva fiskemetoder som införts för att rädda torsken inte gett önskad effekt och i stället är en orsak till att yrkesfiskarna får allt mindre fångst. Sedan 1995 har maskorna i näten successivt blivit större och ingen torsk under 38 cm får tas upp ur havet. Syftet har varit att de mindre torskarna ska växa till sig innan de fiskas. Men Svedängs forskning visar att så inte blivit fallet. Mätningar framför allt i djupen utanför Bornholm visar att det finns mycket torsk i storleken 30-37 centimeter.
– Tanken att varje torsk ska växa upp och bli stor är inte möjlig att realisera. De hinner dö innan de blir stora, säger Svedäng.
Vad orsaken till det är kan han bara spekulera om.
– Men förmodligen handlar det om att födan inte räcker till, säger han.
Östersjön har ett relativt sett artfattigt ekosystem, där torsken räknas som en av få ”toppkonsumenter” och spelar en stor roll för den ekologiska balansen. Svedäng säger det nu måste vidtas åtgärder om inte den balansen ska hotas.
I förra veckan föreslog Internationella havsforskningsrådet (ICES) att de fiskekvoter för 2015 som regeringarna för länderna kring Östersjön ska besluta om i oktober ska minskas.
Henrik Svedäng menar att minskade kvoter på större torsk borde kombineras med att man samtidigt får börja ta upp mindre fiskar är 38 centimeter. Han säger att fokus i debatten har varit på dödlighet eftersom det bestämmer hur många individer som finns.
– Men antalet är inte det enda som avgör hur mycket som fisk som produceras. Att minska fisketrycket och samtidigt gå ner i selektivitet vore sannolikt en bra idé och det skulle även skapa bättre lönsamhet i en fiskerinäring som har det tufft, säger Svedäng.

Källa: Dagens Nyheter 12.6.2014