Danske torskefiskere i Østersøen kan se frem til en økonomisk kompensation på 24 mio. kroner efter den voldsomme reduktion af kvoterne for 2017.

Udsigterne for 2017 bliver ikke så dystre for torskefiskere i Østersøen, som først antaget.
I oktober stod det klart, at torskekvoterne i den vestlige del af Østersøen næste år bliver reduceret med 56 procent, mens de i den østlige del reduceres med 25 procent.

Men nu vil regeringen og parterne bag Aftale om finanslov for 2017 afsætte midler til en et-årig ekstraordinær kompensationsordning på 24 mio. kroner til at kompensere de fiskere, som er særligt ramt af de strammere kvoter.

– Det er meget voldsomt at få sit indtjeningsgrundlag kraftigt reduceret, og efter forhandlingerne gik jeg derfor straks i gang med at undersøge, hvordan fiskerne kunne hjælpes. Jeg er tilfreds med, at der nu bliver afsat 24 mio. kroner på Finansloven, som skal gå til en ordning for de fiskere, som lider et særligt stort tab næste år, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

Alene i den vestlige del af Østersøen vurderes det, at de lave fiskekvoter vil berøre knap 400 fartøjer. Den endelige fordeling af midlerne aftales i dialog med fiskeriets organisationer, men midlerne vil være målrettet aktive torskefiskere. 

– Det vil være meget trist, hvis en lang række mindre fartøjer må dreje nøglen om, fordi kvoterne bliver strammet næste år. Denne redningskrans vil forhåbentlig være med til at holde hånden under erhvervet. Jeg vil allerhelst hjælpe fiskerne i form af bedre kvoter, og det var også det, jeg kæmpede for under forhandlingerne. Men når situationen er, som den er, er det en fornuftig løsning med en kompensationsordning, siger Esben Lunde Larsen. 

Kompensationsordningen kan gennemføres under de europæiske såkaldte ”de minimis-regler” for statsstøtte. De minimis-reglerne tillader statsstøtte, så længe støtten ikke overstiger 30.000 euro pr. virksomhed over tre regnskabsår.

Ud af de 24 mio. kroner skal en mindre del gå til administration af ordningen hos NaturErhvervstyrelsen. 

Kilde : Miljø- og Fødevareministeriet/ Fiskerforum 21.11.2016