Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen lægger op til, at andre end erhvervsfiskere skal have lov til at nedskyde sæler, der generer erhvervsfiskere. Altså at der bliver tale om en egentlig regulering af bestanden af gråsæler af hensyn til fiskernes muligheder for at udøve deres erhverv.

Konkret vil der blive tale om, at jægere – med en særlig uddannelse til nedskydning af sæler – kan få tilladelse til regulering af sælerne ”på fiskernes vegne”. Det fremgår af en række svar, som ministeren har givet til fiskeriordfører for SF, Lisbeth Bech Poulsen.

– Det er min forventning, at en ny, lempet ordning vil føre til nedlæggelse af flere gråsæler. Samtidig medvirker det forhold, at vi rent faktisk får skudt nogle sæler formentlig til, at sælerne ændrer adfærd, så de holder sig på større afstand af mennesker og fiskeredskaber, giver Eva Kjer Hansen udtryk for.

Miljø- og fødevareministeren varsler i øvrigt, at lempelsen i første omgang formentlig kun vil skulle gælde for Bornholm.

Källa: Dkfisk 21.2.2016