Såvel Danmarks Fiskeriforening PO som Danmarks Pelagiske PO kommer med i en nyoprettet Task Force, der bliver nedsat af Miljø- og Fødevareministeriet. Gruppen skal håndtere de konkrete problemstillinger, der vil være for bl.a. fiskeriet i forbindelse med den britiske udmeldelse af EU.

Udover de nævnte fiskeriorganisationer kommer også Landbrug & Fødevarer samt Dansk Industri med i gruppen, fremgår det af en udmelding fra Esben Lunde Larsen.

– Jeg har allerede i dag haft møder med relevante organisationer på både landbrugs- og fiskeriområdet for at drøfte situationen, siger Esben Lunde Larsen til Fiskeri Tidende.

– Desværre ser det nu ud til, at vi får splittet vores væsentligste markeder – EU og Storbritannien – i to. Der er desværre sjældent vindere i en skilsmisse. Det handler nu om at sikre danske interesser bedst muligt i det spændingsfelt, der følger af skilsmissen mellem EU og Storbritannien, siger han videre.

Han nævner, at der for fiskeriet er store interesser på spil. 33 procent af de danskfangede fisk fanges i britisk farvand og økonomisk udgør det omkring 26 procent af de samlede danske fangster hvert år. Ikke mindst tobisfiskeriet er stærkt afhængig af adgang til britisk farvand, påpeger ministeren.

Der er også nedsat et Task Force direkte under Regeringen, hvor man på tværs af ministerier vil kortlægge de danske interesser på hvert enkelt ministerområde forud for forhandlingerne med Storbritannien. Det bliver under ledelse af Udenrigsministeriet.

Källa: dk.fisk 24.6.2016