Det danske fiskeri i Østersøen blev slået i gulvet af Ministerrådet, der mandag aften nåede til enighed om fiskerimulighederne i 2017. Ministrene endte med at vedtage en kvotereduktion på hele 55 procent for den vestlige Østersø, mens kvotereduktionen for torskefiskeriet i den østlige Østersø bliver på 25 procent.

Det færdige resultat er langt fra det forslag, som Danmarks Fiskeriforening PO havde lagt frem for torskefiskeriet i den vestlige Østersø. Her var der tale om en reduktion af torskekvoten i den vestlige Østersø på 20 procent. Et forslag der leverer en vækst i bestanden og økonomisk vil give fiskerne et bedre udgangspunkt for at kunne overleve.

– Det er ganske enkelt forfærdeligt for de fiskere, der har deres fiskeri i Østersøen – de er knockoutet med Ministerrådets beslutning. Det vil især ramme det kystnære fiskeri, fordi kvoten i 2017 udhuler deres omsætning og dermed fiskernes indtjening voldsomt, siger formand Svend-Erik Andersen.

– Der er forhandlet uden hensyntagen til, at fiskerne skal have økonomien til at hænge sammen. Vi har allerede en stigende torskebestand, men der vil ikke være lokale fiskere til at fange dem efter 2017. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt set fra fiskerside, siger Svend-Erik Andersen.

Udover kvotereduktionen i den vestlige Østersø fastholder Ministerrådet i sin vedtagelse også, at fiskerne igen skal have en lukkeperiode – nu er den udvidet til at vare fra 1. februar til 31. marts. Dog bliver der en undtagelse for fartøjer op til 15 meter. De må nemlig fiske ud til en vanddybde på 20 meter året rundt – altså også når der er lukkeperiode.

– Det er et positivt tiltag, men det kan langtfra kompensere for kvotereduktionen, og så giver det ingen mening med en lukkeperiode, der ikke er biologisk begrundet. Det gælder især for Område 24, hvor lukkeperioden på ingen måde harmonerer med torskens gydeperiode. Tværtimod har vi en udtalelse fra biologerne fra sidste år, hvor de påpeger, at der ikke er et biologisk belæg for at lukke området, siger Svend-Erik Andersen.

Ministerrådet har også truffet beslutning om kvoterne for den østlige Østersø, hvor torskekvoten bliver reduceret med 25 procent. Her havde Danmarks Fiskeriforening PO stillet forslag om en uændret kvote fra 2016 til 2017.

– Det har store økonomiske konsekvenser for fiskerne – specielt på Bornholm – og det giver slet ingen mening, at man nu har vedtaget en reduktion af kvoten. Alle biologer er enige om, at bestanden af østtorsk er i fremgang, og på den baggrund er det helt horribelt, at Ministerrådet sænker kvoten fra i år til 2017. Det er en hån mod erhvervet, siger Svend-Erik Andersen.

Källa: dkfisk 10.10.2016