Alene fra sidste år har 42% færre tilmeldt sig ordningen, som for nuværende tæller 171 fiskere mod tidligere 295 sidste år.

En tilbagegang der står i skærende kontrast til intentionerne i loven fra dengang. For 7 år siden talte ordningen 350 kystfiskere. En ordning, der var en del af en politiske aftale mellem den daværende borgerlige regering og Dansk Folkeparti, af 3. november 2005 om en reform af fiskeriforvaltningen.

Dengang som nu, tillagde man Danmarks mindre fartøjer en betydningsfuld rolle at spille, som del af den samlede fiskeripolitik og den danske fiskeriflåde. De skulle sørge for, at der blev landet frisk fisk året rundt, og som daværende fødevareminister hans Chr. Schmidt udtrykte det, ” Det er vigtigt, at de mindre kuttere har gode vilkår til at drive et økonomisk bæredygtigt fiskeri. Det er med til at sikre, at der er liv i havnene, også i de mindre havne og friske fisk til forbrugerne. ” Noget som vores fødevareminister Mette Gjerskov også her senest på Danmarks Fiskeriforenings generalforsamling, netop har pointeret, at det skal være et arbejdende kystfiskeri i Danmark og ikke en slumrende museumsordning. Man kan frygte, at ordningen, med det seneste frafald, går i retning et udødende erhverv og at det måske fremadrettet kun kan eksisterer under Nationalmuseet, som en tilskudsberettiget kulturhistorisk attraktion for de få.

Det bliver derfor spændende om arbejdsgruppen, der er nedsat af Fødevareminister Mette Gjerskov, kan komme med nye og inspirerende input til en ordning, der i den grad trænger til lidt medvind.

De fem opgaver til arbejdsgruppen:

1. Kystfiskergruppen skal evaluere den nuværende ordning og opstille forslag til forbedringer af ordningen, som f.eks. aktivitetskrav, skånsomme fangstmetoder, bæredygtighed og længdekrav.

2. Kystfiskergruppen skal komme med forslag til fastholdelse og udvikling af kystfiskeriet i de mindre danske havne på baggrund af en kortlægning af de nuværende faciliteter for kystfiskeriet.

3. Kystfiskergruppen skal identificere eventuelle barriere for afsætning af fangster lokalt og komme med forslag til forbedringer af kystfiskernes markedsadgang med henblik på at skabe en merværdi for fiskerne.

4. Kystfiskergruppen skal komme med forslag til hvordan man bedst fastholder arbejdspladser for fiskeriet i de mindre havne.

5. Kystfiskergruppen skal komme med input til et kommende fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014 til 2020.

Formanden for Kystfiskergruppen udviklingsdirektør Karsten Biering Nielsen fra NaturErhvervstyrelsen, forventes at afleverer gruppens resultater og bemærkninger om en lille uges tid.

Källa: NaturErvhvervstyrelsen og Fiskeri Tidende FiskerForum.com 6.5.2013