En ekstraordinær generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening stemte her til eftermiddag, lørdag, for en sammenlægning med Danske Fiskeres Producentorganisation. Det betyder, at generalforsamlingen i praksis har stemt for, at man nedlægger foreningen for at oprette en ny organisation, Danmarks Fiskeriforening Producent Organisationen.

Tidligere lørdag stemte Medlemsrådet under Danske Fiskeres PO ligeledes for en sammenlægning, og der mangler nu således kun en vedtagelse på den ordinære generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening, førend sammenlægningen er en realitet. Den ordinære generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening finder sted den 10. maj i år.

På den ekstraordinære generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening i dag, lørdag, skulle mindst 3/4 af de totale stemmer i Danmarks Fiskeriforening stemme for en sammenlægning. Der blev afgivet i alt 1136 stemmer af de 1243 mulige stemmer for en sammenlægning. Det svarer til over 90 procent.

Foreningens nuværende vedtægter forudsætter, at “oplæsning af foreningen kan kun vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum”, hvilket betyder, at sammenlægningen først endeligt kan vedtages på den kommende ordinære generalforsamling.

På den kommende ordinære generalforsamling den 10. maj skal blot et kvalificeret flertal blandt de fremmødte stemme for en sammenlægning.

Källa: Danmarks fiskeriförening 5.4.2014