Aftalen er ganske simpelt en spand koldt vand i hovedet på de danske fiskere.
Sådan lyder det fra Danmarks Fiskeriforening, efter EU’s fiskeriministre sent mandag landede en aftale om næste års kvoter i Østersøen. En aftale, som skuffer fiskeriet og vil få store konsekvenser:

– Aftalen rammer dansk fiskeri og lokalsamfundene omkring de små havne urimeligt hårdt. Med så store reduktioner vil det få negative konsekvenser for de familier, som lever af fiskeriet, og de mange virksomheder i havnene. Det er et mørkt kapitel i Østersøens historie, siger Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening.

Torsk i den østlige Østersø blev reduceret med 92 procent. I vest er reduktionen for torsk 60 procent og silden 65 procent. Derudover genindføres lukkeperioden for torskefiskeri i område 22 og 23 i februar og marts. Reduktionerne er mindre end i EU Kommissionens forslag, men stadig så store, at dansk fiskeri kommer under pres.

Vesttorsk har det godt

Samtidig er der tale om helt unødvendige reduktioner, især i den vestlige Østersø. Her har torsken det nemlig godt, og ifølge Det Internationale Havforskningsråd (ICES) vil den opfylde EUs fastlagte målsætning for bestandstørrelsen i 2020 – for første gang siden 2008. 

– Bestanden er fordoblet alene fra 2017 til 2019. Bestanden har det godt forventes at vokse ifølge den biologiske rådgivning. På den baggrund mener Danmarks Fiskeriforening, at reduktionen er helt ude af proportioner, siger Michael Andersen, chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening.

Derimod burde politikerne som minimum lade kvoten være som sidste år.

– Det er et beskedent ønske for en bestand i vækst, samtidig med at det sikrer stabilitet i kvoterne, som fiskeriet netop har brug for, siger chefbiologen.

I de kommende måneder vil der komme yderlige data for bestandene, og Danmarks Fiskeriforening håber, at det vil give anledning til genforhandling.

En svær opgave

Det kræver selvfølgelig, at politikerne vil være med, heriblandt fiskeriminister Mogens Jensen, som netop har siddet med ved bordet til nattens forhandlinger.

– Vi er sikre på, at Mogens Jensen og hans medarbejdere har kæmpet hårdt for at varetage de danske fiskeres interesser, men det er svært på et rådsmøde, hvor kun 8 EU-lande interesserer sig for Østersøkvoterne. Og det er kun Danmark og Tyskland, som kæmper for fiskernes interesser, siger Kim Kær Hansen.

Han tilføjer, at det er positivt, at ministeren har sikret at fartøjer under 12 meter med udvalgte redskaber kan fiske i lukkeperioden, og at han inviterer til dialog – og muligvis kompensation?

– Selvfølgelig vil vi allerhelst fiske, men hvis ikke det kan være anderledes, så er der brug for kompensation. Hvis ikke fiskerne får en håndsrækning, så kaster de håndklædet i ringen, og så forsvinder erhvervet fuldstændig og vil ikke være der, når politikerne forhåbentlig engang fastsætter højere kvoter, siger Kim Kær Hansen.

Källa: dkfisk 15.10.2019