Nylands fiskarförbund fördömer de stora butikskedjornas uppmaning till butikerna att avstå från försäljningen av havssik och inhemsk vild lax.

Beslutet baserar sig på WWF:s kampanj. WWF har gjort en egen klassificering av fiskarterna och gett dem beteckningen grön, gul eller röd. Rödklassificerade fiskar skall enligt WWF undvikas och grönklassificerade kan fritt konsumeras.

Nylands fiskarförbund påminner om att det småskaliga yrkesfisket i skärgården och längs med kusten sker på ett ansvarsfull och lagligt sätt och att yrkesfiskarna noggrant följer de fiskekvoter och de andra bestämmelser som myndigheterna utfärdat.

Därför är det oetiskt att de stora butikskedjorna okritiskt gått in för att följa rekommendationerna uppgjorda av en multinationell organisation. WWF:s kampanj beaktar inte regionala skillnader i fiskbestånden. Särskilt omotiverad är uppmaningen att avbryta försäljningen av lokalt fångad sik från Finska viken. Verksamhetsförutsättningarna för det småskaliga, ekologiskt hållbara yrkesfisket längs med kusten hotas av den multinationella organisationen WWF:s agerande och de dominerande butikskedjornas beslut att följa WWF:s uppmaning. Konsumenterna måste ha rätt att i sin närbutik köpa den inhemska fisk som yrkesfiskarna fångat för konsumtion, enligt rådande myndighetsbestämmelser.

”Det är ofattbart att S- och K-kedjorna utdömer närfisk, fångad av en lokal yrkesfiskare, i enlighet med rådande lagstiftning och godkända fiskekvoter. WWF kampanjen drabbar det småskaliga yrkesfisket längs med Finska vikens kust hårt, men kampanjen kommer inte att leda till starkare fiskbestånd. Vi förutsätter att butikskedjorna omedelbart drar sig ur den smutskastande kampanjen”, säger Christina Gestrin, ordförande för Nylands fiskarförbund.

På Nylands Fiskarförbunds årsmöte, den 24 mars i Helsingfors, återvaldes riksdagsledamot Christina Gestrin till ordförande och yrkesfiskare Mikael Lindfors till vice ordförande.

Källa: Nylands Fiskarförbund 27.3.2012