Peter Östman lämnade 26.10, tillsammans med tre av sfp:s riksdagsledamöter, in ett spörsmål gällande problemen med den växande sälstammen.

Beståndet av gråsäl har ökat kraftigt de senaste åren, allra mest i Kvarken. Den totala stammen i Östersjön uppskattas till mellan 40 000 och 50 000 gråsälar. Också antalet vikare har ökat. Under den senaste jaktperioden från augusti 2015 till den sista juli i år, fälldes endast 195 sälar i Finland, trots att den totala kvoten var 1 050 sälar. Jaktresultatet på gråsäl blev speciellt lågt i Kvarken och Bottenviken emedan man nådde upp till endast 10 procent av kvoten. Endast 49 sälar fälldes den senaste jaktperioden, av en totalkvot på 683 sälar. Enligt Östman kommer det att leda till en ännu starkare ökning av stammen nästa år.

Säljakten är krävande, men det är nog bara en förklaring till att man inte nådde upp till kvoterna. EU:s förbud mot försäljning av sälprodukter är en avgörande faktor.  Därför finns det inte tillräckligt stort intresse för späcket, köttet och skinnet. Förbudet uppmuntrar inte till säljakt. Den starkt växande säl- och vikarstammen är en katastrof för de få yrkesfiskare som ännu är verksamma och gör fisket med fälla- och nät olönsamt, säger Östman.

Förutom Peter Östman, har Mats Nylund, Anna-Maja Henriksson och Joakim Strand också undertecknat spörsmålet.

Riksdagsledamöterna frågar ifall regeringen ämnar, till exempel genom ändring av jaktlagen och en övergång till erläggande av skottpenning, skrida till åtgärder för att begränsa det snabbt ökande sälbeståndet, som nu redan är ett hot mot vår fiskstam och härmed även ett hot mot yrkesfisket som näringsgren.

Källa: Pressmeddelande Peter Östman 26.10.2016