Fusionen mellem den danske fiskemelsfabrik TripleNine A/S og den norske fiskemelsfabrik Vedde AS, der ejes af norske Koppernæs Gruppen, er nu en realitet.

Den fusionerede virksomhed, der bliver den største af sin art i Norden, bliver et dansk aktieselskab med navnet TripleNine Group A/S og får hovedsæde i Esbjerg.

Gennem fusionen kommer TripleNine Group til at råde over produktions- og handelsselskaber på strategisk vigtige steder i verden såsom Danmark, Norge, Chile, Sydafrika, Mauretanien og Kina.

Den endelige aftale blev underskrevet i København onsdag aften, således at TripleNine Group A/S nu er en juridisk realitet med en bestyrelse bestående af repræsentanter for såvel fiskerne, TripleNine og Koppernæs Gruppen og med Christian Bisgaard som adm. direktør. 

”Det er værd at understrege, at der er tale om en meget decentral struktur, hvor beslutningsmyndigheden i høj grad bibeholdes i de enkelte selskaber,”siger Christian Bisgaard. ” Den store fordel vil være, at der inden for koncernen vil ske en overordnet rapportering og en overordnet finansstyring, samt at vi får gode muligheder for at udveksle erfaringer, så vi på den måde kan udnytte den viden, der findes i de enkelte selskaber, og lære af hinanden.” 

”Fremover består opgaven i at udvikle de enkelte forretningsområder inden for TripleNine Group, ligesom vi fortsat vil tage aktivt del i den konsolidering, som, vi mener, er nødvendig i branchen,” slutter Christian Bisgaard. 

Källa: TripleNine, FiskerForum.com