Ålands landskapsregering kommer att sluta budgetera för ersättning för skador på fiskebåtar, och därigenom kommer fiskeriförsäkringen som den ser ut idag att försvinna från Åland.

Källa: Fiskarposten 3/2017