En ny og revideret sæl-forvaltningsplan er klar og det betyder bl.a. at det bliver mere enkelt at få tilladelse til at regulere sælerne.

Sæler deler vandene, og mange fiskere og lystfiskere er meget trætte af, at sælerne spiser mange fisk. På den anden side er der mange mennesker, der synes at sæler er søde, og at det er spændende at komme ud og se de store dyr, når de ligger og hviler sig på sten og sandbanker ved strandene. Det er således blevet populært blandt turister at komme på sæl-safari.

Forvaltningsplanen for sæler er blevet revideret, og det blev i den forbindelse diskuteret, om der skulle indføres jagttid på spættet sæl. Sæler er beskyttet af EU’s habitatdirektiv, men bestanden af spættet sæl har det så godt i Danmark, at det ville være muligt at indføre en begrænset jagttid.

Det er et generelt princip i Danmark, at man skal kunne udnytte de arter, som nedlægges under jagt. Problemet er imidlertid, at sælkød er så belastet af miljøgifte, at det ikke kan anbefales at spise sælerne, og da det ikke er tilladt at sælge skindene i EU, er der reelt ingen anvendelsesmuligheder for de nedlagte sæler. Hertil kommer, at hvis der drives jagt på sælerne, bliver de mere sky og dermed bliver det sværere at drive sæl-turisme. Vildtforvaltningsrådet kunne på den baggrund ikke anbefale, at der indføres jagttid på sælerne. Miljøminister Lea Wermelin har taget dette til efterretning og taget spørgsmålet om jagt ud af forvaltningsplanen for sæler.

Miljøministeren har dog stor forståelse for de problemer sælerne skaber for fiskeriet og har derfor iværksat en række initiativer, som skal hjælpe fiskerne. Der har siden 2016 været en forsøgsordning med mulighed for regulering af op til 40 gråsæler om året ved Bornholm, som nu er blevet permanent og kravet om et særligt sæljægerkursus er blevet fjernet. Det bliver desuden mere enkelt at få tilladelse til at skyde sæler, som angriber fiskernes garn. Tidligere skulle der søges en ny tilladelse hver måned. Fremover skal tilladelsen kun søges en gang for hele året.

Sælarbejdsgruppen bestående af forskere og interesseorganisationer fortsætter under den nye forvaltningsplan. Ministeren har bedt gruppen om at se på mulighederne for også at regulere sæler i fredningsbælterne ved åmundinger, hvor særligt lystfiskerne peger på, at sælerne kan udgøre et problem for sårbare fiskebestande. Endvidere skal gruppen se på mulighederne for at gøre vilkårene for regulering mere ensartede på tværs af arter og på tværs af landet.

Källa/Länk:
Miljö og Födevärnsministeriet / Miljöstyrelsen: Danmarks reviderade sälförvaltningsplan

Källa: SFPO 6.6.2020, FiskerForum