I en rapport udfærdiget af Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet, tegnes det dystre billede af et fiskeri, som tilbage i 2010 og 2011 fremlagde brutto overskud på over 900 millioner kroner, men som nu forventes at falde til omkring 600 millioner kroner.

Det økonomiske fald i dansk fiskeri, skyldes overvejende den voldsomme reduktion i tobiskvoterne i 2012 set i forhold til 2011 og et forventet dårligere makrelfiskeri. 

Danske fiskere ventes i 2012 at afsætte fisk til en samlet værdi af 2,7 milliarder kroner, hvilket er en reduktion på 16 % i forhold til 2011. Årsagen er blandt andet en markant reduktion i fangstmængderne af tobis, brisling og makrel, således at de samlede fangstmængder i 2012 bliver 522 tusinde tons eller 25 % lavere end i 2011.

En anden årsag skal findes i prisudviklingen for fisk i løbet af 2012. Således forventes der kun en højere pris på makrel og rejer, mens prisen på industrifisk forventes uændret i forhold til 2011. Priserne på torskefisk, fladfisk, sild og jomfruhummer forventes derimod at falde mellem 5 % og 20 % i forhold til 2011.

Källa: Fødevareøkonomisk Institut – Kbh. Universitet/ FiskerForum.com