Fra den 1. juli vil der blive reguleret hårdere på den voksende bestand af skarv, der blandt andet spiser sig mæt i de laks, snæbler og ørreder, som de lokale fiskere skal have i nettet. Det er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der kommer både erhvervs- og lystfiskeriet i møde med en revideret forvaltningsplan for skarv.

– Det går ikke, at skarven bruger danske kyster og fjorde som madkasse, slår ministeren bl.a. fast i en pressemeddelelse.

Han henviser, at der er tal for, at skarverne fortærer op til halvdelen af de laks, der trækker igennem Ringkøbing Fjord om foråret.

– Der er behov for en mere aktiv regulering, så vi sikrer grundlaget for et stærkt fiskerierhverv og øger potentialet for fisketurisme langs de danske kyster, vandløb og åer, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Den nye forvaltningsplan giver to nye muligheder for regulering. Fremover vil man i en længere periode end i dag kunne skyde skarven langs vandløb med sårbare fiskebestande. Derudover vil den fremover kunne skydes de steder, hvor den opholder sig såkaldte dag- og natrastepladser ved vandløb og søer i perioden 1. august til 31. marts.

– Den nye forvaltningsplan giver fiskerne mulighed for at skyde skarven, hvor den er til gene for deres fiskeri og for fiskeynglen. Samtidig sikrer vi, at skarven overlever og beskyttes som dansk ynglefugl, siger Esben Lunde Larsen.

Källa: dk.fisk 13.6.2016