Bornholmske fiskere har i årevis været plaget af sultne sæler, som går i nettene og spiser fiskernes fangst. Nu vil miljøministeren ansætte fiskere med jagttegn, som kan regulere sælerne i et nyt pilotprojekt.

Sælerne går i fiskernes garn, hvor de både ødelægger fangst og net for fiskerne. Siden 2016 har der kørt en forsøgsordning, hvor man kunne regulere op til 40 gråsæler om året for at begrænse skader på fiskeriet ved Bornholm. Men ordningen har ikke virket i praksis.  

Nu sætter miljøminister Lea Wermelin gang i en forsøgsordning, hvor der ansættes to fiskere med jagttegn og riffeltilladelse til at få ordningen til at virke. Som noget nyt giver staten også lov til at regulere sæler ved fritidsfiskernes redskaber. Det udvider det område, hvor det bliver muligt at regulere sælerne.

– Fiskeri er en del af det bornholmske DNA, men dygtige gråsæler, der har lært at gå i garnene presser de lokale fiskere. Med den nye ordning får vi erfaring med, om det er det, der skal til for at regulere lokalt, siger Lea Wermelin.

Der er afsat 200.000 kroner til en forsøgsordning, der skal løbe i januar til marts 2020.

– Mit håb er, at det vil være en konkret hjælp til fiskerne. Det har de efterspurgt meget længe, så det er på tide, at vi nu prøver noget nyt af, siger Lea Wermelin.

Fakta om den nye Bornholmerordning:
•    Der kan reguleres 40 gråsæler om året.
•    De særlige regler gælder kun på Bornholm.
•    Der vil blive ansat to fiskere med jagttegn og riffeltilladelse, som får til opgave at regulere sælbestanden.
•    Der må reguleres sæler ved erhvervs- og fritidsfiskeres redskaber. 
•    Deltagerne skal ikke på et særligt kursus som tidligere. 

Källa: Pressmeddelande 16.11.2019