Et etårigt forskningsprojekt, der er støttet af erhvervsmidler fra Fiskeafgiftsfonden, og som startede efter en henvendelse fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd til Center for Maritim Sundhed og Samfund (CMSS) har nu nået sit mål – nu ligger der en færdig rapport, der beskriver fiskernes psykosociale arbejdsmiljø.

Det skriver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd på deres hjemmeside

Rapporten er skrevet af Syddansk Universitet og den bekræfter kun dét, som fiskerne har klaget over længe, at fiskernes psykiske arbejdsmiljø er presset helt i bund.

Flemming Nygaard Christensen, der er direktør for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd forklarer, at forskningsresultaterne kun bekræfter det, fiskerne længe har oplevet, men nu er det dokumenteret.

Fiskernes arbejdsmiljø er under pres på grund af flere faktorer:

  • Fiskerne føler sig mentalt pressede på grund af mangel på fisk
  • Frustration over overdreven fokus på småting og bureaukratiske regler og forordninger
  • Manglende mulighed for at planlægge deres arbejdsdag.
  • Frygten for at fejle er større, fordi fiskerne konstant følger sig mistænkt for snyd
  • Nedskæringer og færre kolleger i fiskeriet forstærker det psykiske pres.

Direktøren for Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste, forklarer videre, at Arbejdsmiljørådet valgte at henvende sig til Center for Maritim Sundhed og Samfund, fordi de mener, at hvis der skal ske ændringer på området, så er det ikke længere tilstrækkeligt, at erhvervet selv protesterer. Det kræver også ekstern indblanding for at blive taget seriøst af politikere, myndigheder og samfundet generelt.

»I Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kunne vi jo se, at det ikke kun var nogle enkelte fiskere, som blev ramt psykisk for en kort periode, for så at glemme det hele igen efter nogle uger. Det her stikker dybere i fiskernes bevidsthed og psyke – det her påvirker dem mere end så meget andet. Og frustrationen bliver kun større og større, fortæller Flemming Christensen og forklarer,

»Det er som om, ingen tager sig af fiskerne, som bliver ramt af de mange regler og forbud. De mennesker, som skulle hjælpe fiskerne, de har mere travlt med havmiljøplaner, øget kontrol og alt muligt andet, hvilket i sidste ende er med til at presse fiskerierhvervet til et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø.«

Hele vejen rundt viser rapporten, at de psykosociale arbejdsmiljøproblemer ikke er begrænset til specifikke skibsstørrelser eller fiskerityper. Tværtimod afslører den, at problemerne er udbredte og varierende, og at ingen fisker er immun over for det stressende arbejdsmiljø.

– Der er forskelle i, hvad de oplever som pressende, men generelt er det de samme udfordringer. Manglende kontrol, forudsigelighed, anerkendelse og meningsfuldhed i arbejdet er de hovedpunkter, der gentages, når vi taler med fiskerne om deres hverdag.

– Tidligere var fiskerne stolte af deres erhverv, men nu er det næsten tabuiseret at fortælle, at man er fisker. Dette er uacceptabelt og viser, hvor hårdt pressede fiskerne er, udtaler Flemming Nygaard Christensen.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråds konklusion er, at hvis andre skal forstå, hvor alvorligt det står til med fiskernes psykosociale arbejdsmiljø, så kræver det, at andre også engagerer sig i undersøgelsen af problemet.

Du kan tilgå rapporten fra SDU.dk her.

Källa: FiskerForum, sfpo.se 23.4.2024