Utan ett kraftfullt agerande från regeringen riskerar vi att förlora en av våra äldsta jakttraditioner.

Bland svenska och norrländska jägare är det djupt rotat att man tar tillvara det byte man får från jakten – kött och/eller päls. Att inte göra det, eller att inte få göra det, skulle för de flesta jägare te sig orimligt och oetiskt. Men denna självklarhet är inte så självklar på grund av EU:s agerande i sälfrågan. Nu måste regeringen agera för att undvika en sådan situation.

2010 beslutade EU-kommissionen att förbjuda all handel med sälprodukter. Förbudet innebar inget hinder för att jaga säl, däremot blev det förbjudet att saluföra sälprodukter som kött, sälolja och skinn.

Det innebar att en jägare som skjutit en säl inte fick sälja, eller ge bort, delar från sälen och att företag inte fick förädla sälprodukter. Handeln med sälar skjutna i Sverige och Finland omfattades dock inte av beslutet eftersom vi lyckades få till stånd ett undantag.

Skälet till att EU beslutade att förbjuda handel med sälprodukter var att den storskaliga säljakten som bedrivs i norra Atlanten ansågs vara oetisk. Nu är denna fråga åter uppe för diskussion i EU-kommissionen och förslaget är att förbudet av handel med sälprodukter även ska gälla Sverige och Finland.

Vad spelar då detta för roll?

Frågan är större och viktigare än vad många tror. Den är viktig ur både en etisk och en principiell aspekt. Jägarna skulle kunna fortsätta att jaga säl, men de skulle inte få sälja eller ge bort något från den skjuten sälen.

De flesta som jagar säl skjuter ett flertal sälar per år och när den egna frysboxen är full behövs det möjlighet att sälja sälprodukter. Försvinner den möjligheten kommer det att bli mindre säljakt med ökande skador på fisket som följd.

Detta skulle med säkerhet också medföra att sälen i än högre grad skulle betraktas som ett värdelöst skadedjur i stället för den resurs som den är. Att skjuta djur och sedan gräva ner dem bryter mot den syn vi har på jakten och viltet.

Svenska Jägareförbundet står upp för ett hållbart brukande och att jakten har en viktig roll för naturens mångfald. EU:s hantering av den här frågan går således emot allt vad den svenska viltförvaltningen står för.

Men det kanske allvarligaste är att detta i sin förlängning kan vara ett hot mot all jakt i vårt land. Kan EU förbjuda handel med sälprodukter, på grund av att man anser att säljakt bedrivs oetiskt i länder 1 000-tals kilometer bort, så kan EU också förbjuda handel med kött och andra produkter från andra viltarter om de anser att jakten bedrivs oetiskt i något annat land. Vad skulle det exempelvis innebära om EU ansåg att älgjakten bedrevs oetiskt i Sibirien?

Vi, ordföranden i Jägareförbundets länsföreningar i Norrbotten, Västerbotten och Mitt Norrland (Jämtland och Västernorrland), vill på detta sätt uppmana vår regering att med kraft verka för att påverka EU-kommissionen, och se till att hitta en lösning så att vi även fortsättningsvis kan sälja sälprodukter. Utan ett kraftfullt agerande från regeringen riskerar vi att förlora en av våra äldsta jakttraditioner.

Sven-Gunnar Sivertsson
ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland

K G Abramsson
ordförande Jägareförbundet Västerbotten

Mikael Samuelsson
ordförande Jägareförbundet Norrbotten

Källa: Debatt/Norran 31.10.2014