Landets motto inför ordförandeperioden är ”Ett bättre Europa”. Ordförandeskapet räcker i 6 månader. Cypern tar över uppgiften som ordförande för den Europeiska Unionen efter Danmark 1.7.

Cypern, som arbetar under mottot ”Ett bättre Europa”, ämnar effektivera EU:s verksamhet och förstärka konstant utveckling. Huvudmålet för ordförandelandet är att slutföra förhandlingarna angående finansieringsramar för åren 2014-2020.

Det är Cypern första period som EU-ordförandeland. Landet gick med EU år 2004. Efter Cypern är det Irlands tur, som tar över den första januari 2013.

Finland har agerat ordförandeland de senare hälfterna av 1999 och 2006. Nästa gång Finland står på tur är är början av år 2020.

Källa: Yle 1.7.2012