SAKL – FYFF

SAKL AMMATTIKALASTUKSEN ETUJÄRJESTÖ  Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. on suomalaisen ammattikalastajan ja kalastuselinkeinon edustaja. Tuotamme kuluttajille kestävällä tavalla kalastettua kalaa elintarvikeketjun erikoistuotteeksi ja muun tuotannon raaka-aineeksi. Samalla huolehdimme Itämerestä poistamalla kalan mukana ravinteita.

SAKL – FYFF (2)

FYFF YRKESFISKETS INTRESSEORGANISATION  Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF r.f. är företrädare för den finländska yrkesfiskaren och fiskerinäringen. Vi producerar fisk för konsumentens behov på ett hållbart sätt, som en specialprodukt för livsmedelskedjan och som råvara till övrig produktion. Tillika tar vi hand om Östersjön och vattendragen genom att avlägsna näringsämnen från hav och sjöar.

Hallituksen kesäkokous keskusteli vilkkaasti komission YKP-esityksestä

Liiton hallitus piti perinteisen kaksipäiväisen kesäkokouksensa 12.–13.8 Naantalissa.

Asialista oli taas kerran pitkä ja painava. Listalla oli toisaalta järjestön organisaatiota koskevia asioita ja toisaalta laajoja kalastuspoliittisa kysymyksiä. Hallitus päätti muun muassa, ettei erillistä työvaliokuntaa valita vuodelle 2011, vaan tilalle voidaan tarpeen mukaan valita asiamiehiä tai työryhmiä huolehtimaan erityisistä aihealueista. Menettelytapaa on jo viime vuoden aikana kokeiltu lohikysymyksessä. Hallitus tutustui myös jäsenkyselyyn ja totesi, että jäsenten tyytyväisyys edunvalvontaan on vähän heikentynyt, mutta tiedotukseen ollaan yhä tyytyväisiä. Kyselyssä silmään pistävä oli jäsenten kasvanut tyytymättömyys RKTL:n toimintaa kohtaan, joka varmaan aika pitkälle johtuu RKTL:n toimintaan lohiasiassa. Jäsenmaksutilanne tänä vuonna on kehittynyt suotuisasti, mutta jatkossa on monta epävarmuustekijää. Hallitus ei sen takia tässä vaiheessa tehnyt päätöksiä liiton toimiston jatkosta 31.12.2011 jälkeen. […]

Timo Koivusalo SuomiAreenan kalakokkina

Kalaa, voita, kermaa ja puhetta Lattomeren kommodorilta

Suomen Ammattikalastajaliitto ja Selkämeren Ammattikalastajat esittäytyivät Porissa SuomiAreenan kansalaistorilla. Tällä kertaa teemana oli suomalainen luonnonkala. Sen puolestapuhujaksi oli kutsuttu monitoiminen Timo Koivusalo. Ohjaajana ja näyttelijänä tunnettu Koivusalo on myös tunnustettu kokki.

Tästä saatiin näyte ammattikalastajien teltalla, kun hän valmisti kolmena päivänä kolmesti maukkaita kala-aterioita, joita yleisökin pääsi maistamaan. Grillissä valmistui siikaa, ahventa ja silakkaa erilaisin höystein. Ja kansa tykkäsi.

[…]

Kalaa tarjolla Farma 2011 – maatalousnäyttelyssä

 
Maistiaisille riitti jonoa

Valtakunnallinen Farmari 2011 maatalousnäyttely järjestettiin heinäkuun alkupäivien helteessä Porissa Kirjuriluodon Arena – kentällä. Yksi tapahtuman keskeisistä teemoista oli lähiruoka. Täten pienen osion tapahtumassa sai myös rannikkokalastuksemme.

Kolmipäiväisen tapahtuman jokaisena päivänä porilainen pitkänlinjan ammattikalastaja Heikki Salokangas tapasi valtakunnallisen vaikuttajan. Hän keskusteli kunkin kanssa kalastuksesta ja sen tilasta, jonka jälkeen maisteltiin Salokankaan paikalle tuomista tosi tuoreista kaloista valmistettuja grilliherkkuja.

[…]

Offshore –tuulivoima seminaari Porissa

Avomerelle rakennettava tuulivoima kiinnostaa myös Suomessa. Porissa järjestettiin 19.4 offshore – tuulivoimaa käsittelevä seminaari, jonka tarkoituksena oli tunnistaa suomalaisten toimijoiden vahvuudet ja mahdollisuudet merituulivoimateknologissa. Seminaari kohdistettiin alan suomalaisille yrityksille ja toimijoille, sekä alalle haluaville. Harvinaisena elementtinä mukana oli myös kalataloudellisten vaikutusten arviointi. Tilaisuuden järjestivät Prizztech ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

[…]

Merimetso kiihdytti tunteita Raumalla

Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä ja Lounais-Suomen hylje- ja merimetsoneuvottelukunta järjestivät yhteistyössä 13.4. Raumalla ”Ajankohtaista hylkeistä ja merimetsoista” yleisötilaisuuden. Monenlaisia tunteita herättävät eläimet kiinnostivat. Paikalle saapui lähes 80 kuulijaa ja keskustelijaa. […]

Uusi Kalafoorumi keräsi runsaasti väkeä

Pro Kalan yhdessä Suomen Kalakauppiasliiton ja ETL/Kalateollisuusyhdistyksen kanssa 12.4 järjestämä Kalafoorumi – tapahtuma keräsi noin 70 osallistujaa Heurekaan.

Ohjelma oli monipuolinen ja käsitteli alan ajankohtaisia asioita. Neuvotteleva virkamies Harri Kukka maa- ja metsätalousministeriöstä kertoi elinkeinokalatalouden toimintaohjelman toteutuksesta erityisesti kaupan ja jalostuksen osalta. Rakenneohjelman rahat on käytetty ripeästi, ja käytettyaste on peräti 77 prosenttia kaupan ja jalostuksen toimintalinjassa. Ely-keskuksissa on jo tiedossa käyttöä jäljellä oleville rahoille, ja suuria uusia hankkeita ei enää pystytä rahoittamaan. […]

Hyljekoulutukset alkoivat Turussa

Hylkeiden aiheuttamien vahinkojen kompensointiin rakennettuun sietopalkkiojärjestelmään ehtona on osallistua hyljettä koskevaan koulutukseen. Tämä ehto perustuu Euroopan komission hyväksymään toimintaohjelmaan ja sen täyttämiseksi järjestetään maalis-huhtikuussa koko rannikon kattava koulutustilaisuuksien sarja. Koulutukseen osallistumisesta saatava todistus on edellytys hylkeiden sietopalkkion saamiselle tästä vuodesta alkaen.

Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta koulutuskierroksen toteuttavat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos yhteistyössä Kalatalouden Keskusliiton ja sen maakunnallisten jäsenjärjestöjen sekä Suomen Ammattikalastajaliiton kanssa. Koulutus keskittyy hylkeistä ja hyljevahinkojen torjumisesta saatuihin käytännön kokemuksiin. […]

Kalastajat tiedotusristeilyllä

Saaristomeren ja Selkämeren ammattikalastajille suunnattu tiedotus- ja koulutusristeily järjestettiin 9.-10.2. jo yhdeksännen kerran. Risteilyn nimi on vaihtunut tasaisin väliajoin projektien nimien mukaan; entinen SAMPI – ja KANRA – risteily kantoi tänä vuonna KEHRA – projektin nimeä. Tällä kertaa mukaan saatiin myös sisävesialueiden kalastajia.

Risteily järjestettiin entiseen tapaan Viking Amorellalla seilaten Turusta Tukholmaan ja takaisin. Osallistujia oli yhteensä 88, joista 54 ammattikalastajia (kuva 1). Muut osallistujat olivat kalastajien kumppaneita, viranomaisia, tutkijoita sekä neuvonta- ja tiedotusalan edustajia. Osallistuvien ammattikalastajien määrä kertoo tilaisuuden tarpeesta ja sen merkityksestä kalastajille. […]