Kalatalouden 2020 Innovaatiopäivät 5.-6.11. Vantaalla: perjantai 6.11.

Toinen päivä alkoi jo aamulla moderaattorina Tero Kekki, viestintätoimisto Drum. Ohjelmakokonaisuuksista ensin oli vuorossa Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma, ja Upotettavan verkkoaltaan asennus ja käyttöönotto oli Markus Kankaisen, Luke, aiheena. Ensimmäinen koeallas on nyt paikoillaan, ja hyvin sujuneen asennuksen jälkeen odotetaan talven kokemuksia. Merikasvatuksen ympäristövaikutusten mallintamisesta kertoi seuraavaksi Janne Ropponen, SYKE ja edullista kiertovesikasvatuksen konseptia etsimässä oli Tapio […]

Kalatalouden 2020 Innovaatiopäivät 5.-6.11. Vantaalla: torstai 5.11.

Moderaattorina toimi päivien ajan Tero Kekki, viestintätoimisto Drum, ja Katriina Partanen, Pro Kala, huolehti että asiat toimivat Kuten Innovaatiopäivien kutsussakin todettiin, on vuosi 2020 ollut poikkeuksellinen. Päivät järjestettiin vallitsevasta tilanteesta huolimatta, mutta erityisjärjestelyin. Tapahtumaan saattoi osallistua joko rajoitetusti paikan päällä tai etänä. Kaikkiaan mukana oli ennätysmäärä osallistujia, lähes 400 kalataloudesta kiinnostunutta. Minkälainen on kalatalouden tulevaisuus […]

SAKL piti vuosikokouksen Turussa – Sahlstén jatkaa puheenjohtajana

Suomen Ammattikalastajaliiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 29.3. Turussa. Vuosikokous hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen. Liiton talous on tällä hetkellä vakaalla pohjalla ja toiminnallisesti kulunut vuosi oli hyvin vilkas. Vuosikokous hyväksyi myös vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimintasuunnitelma sisältää tuttuja aiheita. Suunnitelmaan on kirjattu muun muassa kiintiökysymykset, seuraava hallitusohjelma, kala- ja kalatalousrahastokausi 2021-27 ja muut EU:n […]

Det saknas grunder för att ändra det kommersiella laxfiskets reglering

Mängden uppstigande lax och yngeltätheterna i Torne älv har gått ner från toppåren. Naturskyddsföreningarna kräver nu mer reglering av det kommersiellalaxfisket, på svaga premisser.  Centralförbundet för Fiskerihushållning och Finlands Yrkesfiskarförbund vill lyfta fram att det som numera mest påverkar mängden uppstigande lax i Bottenvikens laxälvar är faktorer som inte har med det lagliga kommersiella laxfisket att […]

HANKESUUNNITELMA Kalastuksen perinteet ja nykypäivä – Selkämeren kansallispuisto merellisen kulttuurin välittäjänä

Tausta Kalatalouden muutos on osa yhteiskunnan rakennemuutosta. Aiemmin lähikalan toimittaja tunnettiin ja pyyntivedet olivat kuluttajien tiedossa. Tänään yhteys ruuan ja tuottajan välistä on kadonnut tai se on useimmille hankalasti hahmotettavissa. Rannikollamme toimii kuitenkin ammattikalastajia ja kalastusperinteen merkit ovat edelleen näkyvissä kalastajien käytännöissä, Selkämeren maisemassa ja saarten ja vedenalaisten matalikoiden nimistössä. Ammattikalastajien määrän nopean vähenemisen ja […]

HANKESUUNNITELMA Kalastuksen perinteet ja nykypäivä – Selkämeren kansallispuisto merellisen kulttuurin välittäjänä

Tausta Kalatalouden muutos on osa yhteiskunnan rakennemuutosta. Aiemmin lähikalan toimittaja tunnettiin ja pyyntivedet olivat kuluttajien tiedossa. Tänään yhteys ruuan ja tuottajan välistä on kadonnut tai se on useimmille hankalasti hahmotettavissa. Rannikollamme toimii kuitenkin ammattikalastajia ja kalastusperinteen merkit ovat edelleen näkyvissä kalastajien käytännöissä, Selkämeren maisemassa ja saarten ja vedenalaisten matalikoiden nimistössä. Ammattikalastajien määrän nopean vähenemisen ja […]

Pro Kalan hallitus uudistui

Kim Jordas Suomen Ammattikalastajaliitosta valittiin 23.4 Pro Kala ry:n vuosikokouksessa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Hän seuraa Suomen Kalankasvattajaliiton Johan Åbergia, joka valittiin hallituksen jäseneksi. Muut hallituksen jäsenet ovat Asmo Honkanen, Toni Hukkanen (uusi), Kai Röntynen, Sami Veneranta ja Tuomo Huotari (uusi). Vuosikokous hyväksyi viime vuoden tilit ja hyväksyi ensi vuoden toimintasuunnitelman.

Uændret tobis-kvote for danske fiskere

På et møde i EU Kommissionen mellem EU’s fødevareministre, er det vedtaget at fastholde tobiskvoten tæt på sidste års niveau, der var på 249.000 tons for EU, på 233.203 tons i stedet, skriver EU Kommissionen på deres hjemmeside. Danske industrifiskere kan efter 1. april i år, begynde at fange den lille industrifisk igen og roen […]

riskiraportti

Luonnonkala – laadukasta lähikalaa

Tarkoituksena on luoda kalastajille yhteiset hyvän käytännön kriteerit. Mukana olevat kalastajat koulutetaan ja sitoutetaan toimintamalliin, jota monitoroidaan. Hyvän käytännön ohjeet perustuvat EU-lainsäädäntöön, 1.9.2011 voimaan tulleen kansallisen elintarvikelakiin ja vuoden lopulla voimaan tulleisiin kansallisiin asetuksiin. Tämän kevään aikana viimeistellään hyvän käytännön ohjeet, jotka saatetaan Eviran arvioitavaksi (kalan […]