Hyljekarkotin lisäsi lohirysäsaalista

Itämeren harmaahyljekannan nopean kasvun myötä hylkeiden aiheuttamat saalistappiot ja pyydysvauriot ovat jatkuvasti lisääntyneet rannikkokalastuksessa. Näitä vahinkoja on yritetty lieventää monilla tavoilla, kuten pyydysten materiaalien ja rakenteen muutoksilla. Kaikki ratkaisut ovat osoittautuneet riittämättömiksi, vaikka ne ovat jonkin verran auttaneet vähentämään hyljevahinkoja. Akustisilla karkotuslaitteilla on viime vuosina saatu muun muassa Skotlannissa lupaavia tuloksia hylkeiden karkottamisessa kalanviljelyaltaiden välittömästä […]

Hyljekarkottimen käyttö lohen rysäkalastuksessa – tuloksia

Luken tutkijoiden laatima raportti (englanniksi) hyljekarkottimen käytön tuloksista lohen rysäkalastuksessa on valmistunut sarjassa Fisheries Research (252/2022) . Hyljekarkotinta käytettäessä rysäpyydyksen äärellä lohisaalis oli vuosien 2020-2021 tutkimusjaksoilla keskimäärin 64 % suurempi kuin rysissä joissa ei ollut karkotinta. PDF-tiedosto: Feasibility and effectiveness of seal deterrent in coastal trap-net fishing – development of a novel mobile deterrent. Lähde: Luke […]

Mobiilirysien kalastuskausi Reposaaressa käynnistyi

Uusien mobiilirysien lasku alkoi heti kun jäät lähtivät. Viime vuonna alkanut kokeilu tuotti hyviä tuloksia, ja hanketta laajennettiin, ja mukaan tulivat myös norssirysät. Yhteistyökalastajana toimiva Kari Malen jatkoi siitä mihin edellisenä vuonna päästiin, ja hän täydensi omaa kalustoaan askeleen paremmaksi. Hänen kumppanikseen tuli mukaan kalastaja Petteri Takala, ja he huolehtivat yhdessä niin pyydysten rakentamisesta kuin […]

Turku-Kaarina hyljevapaan alueen pilottitutkimuksen keskeiset havainnot

Luonnonvarakeskus selvittää yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa hyljevahinkojen vähentämistä hyljekarkottimien avulla Turun-Kaarinan edustalla olevalla Lemunaukon merialueella. Syksyn 2021 pilottitutkimuksessa selvitettiin Rövarholman salmessa uuden sukupolven karkotinlaitteiden teknistä toimivuutta. Keskeinen innovaatio oli karkottimien lähetinyksiköiden asentaminen salmen pohjalle. Tämä oli selkeä edistysaskel, joka mahdollistaa karkottimien laaja-alaisen käytön muun muassa veneväylien äärellä. Mikäli rahoitus järjestyy, tutkimuksen seuraavassa vaiheessa karkottimilla on […]

Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -ohjelma TUKALA Innovaatiopäivillä 2021

Kalatalouden Innovaatiopäivät järjestettiin 4.-5.11.2021 Vantaalla. Tapahtuman teemana oli tällä kertaa Kotimaisen kalan edistämisohjelma. Tapahtuman aikana oli kongressitiloissa esillä eri toimijoiden esittelypisteitä, joista yksi oli TUKALA:n. Tässä pisteessä Luonnonvarakeskuksen tutkimusinsinöörit Esa Lehtonen ja Roope Lehmonen esittelivät uutta kalalaskuria ja esillä oli myös mobiili hyljekarkotin. Alustuksessaan Lehtonen kertoi, että kalojen kulkiessa sisään pyydykseen, umpinaiseen rysään, voisi olettaa olevan helppoa rakentaa […]

Kalalaskurin innovatiivinen kehitystyö

Erilaisten asioiden laskentatarve on tuttu juttu. Ihmisten liikkumista seurataan automaattilaskimilla, ja mm. jokien nousulohien määrä arvioidaan omalla menetelmällään. Vastaavasti kalastajille olisi tärkeää tietää, onko rysässä saalista ja kuinka paljon, jotta koentamatkat voidaan suunnitella taloudellisesti ja ympäristöä säästäen. Kalojen kulkiessa sisään pyydykseen, umpinaiseen rysään, voisi olettaa olevan helppoa rakentaa laskin, mikä rekisteröi sen ohittavat kalat. Niin […]

Kevyemmillä rysillä särkien pyyntiin

Porin merialueen perinteisesti hyvät kalastusalueet ovat jääneet vähäiselle käytölle harmaahylkeiden ilmaannuttua 2000-luvun alussa. Samalla loppui myös pyydysten kehitystyö. Alueella on kuitenkin kalastettu jonkin verran, ja tietoa saaliista, että markkinoista on. Nyt on Reposaaren kalasatamaan valmistunut rannikkokalastajille kalankäsittelytilat lajittelupöytineen ja nosturilla varustettu purkulaituri, ja kehitystyö saa jälleen vauhtia. Näistä lähtökohdista aloitettiin suunnittelutyö, minkä tavoitteena on tuoda […]

Suomen silakan- ja kilohailinkalastuksen tilanneselvitys

Kaikilta silakkaa ja kilohailia troolaavilta pyrittiin keräämään toiminnan perustiedot sekä näkemyksiä tulevasta kehityksestä. Kysymykset kohdistuivat myös kokonaisuuksiin, minkälaisia panostuksia tarvitaan laivastoon, satamiin sekä kalan vastaanottoon että jalostusketjuun? Kysely tehtiin ehdottaman luottamuksellisena eikä yksittäisen vastaajan tietoja voi erottaa julkaistavista tuloksista. Selvitys tuo esille perusteita seuraavan toimintaohjelman EMKR2021 sisällön valmisteluun. Raportti PDF Lähde: SAKL/ Selvitys on osa […]