Poimintoja vuosien varrelta: 2015

Monet tärkeät asiat ottivat edistysaskeleita vuoden aikana. Uusi kalastuslaki hyväksyttiin, toimintaohjelma vuosille 2014-2020 saatiin vihdoin panna täytäntöön ja toimijakohtaisesta kiintiöjärjestelmästä keskusteltiin nyt vakavasti. Lähtölupa valmistelulle annettiin.

Poimintoja vuosien varrelta: 2014

Pelagiset saaliit olivat alkaneet kasvaa vuonna 2011, ja vuonna 2014 tehtiin taas ennätys. Markkinatilanne kuitenkin heikkeni vuoden kuluessa. EU:n ja Venäjän välinen kauppasota johti siihen, että elintarvikkeiden vienti Venäjälle keskeytyi ja rehusilakan hinta laski myös kotimaisilla markkinoilla. Kaloja lossattiin yhä enemmän ulkomaille kalajauhon raaka-aineeksi.

Presidenten tackar båtförare Kalle Olkinuora för färden och dagens fångst följer med till Gullranda. Till höger Kim Jordas och Olavi Sahlstén. Bild: Markku Saiha.

Poimintoja vuosien varrelta: 2013

Liitolla oli useita vieraita vuoden aikana: eduskunnan ympäristövaliokunta, europarlamentaarikko ja ministeriön ylijohtaja. Suureksi kunniaksi oli se, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti vastaan kutsun tutustua ammattikalastukseen vierailulla Naantalissa.

Markku Saiha: Yhtä matkaa

Markku Saha Porista. Toimittaja, valokuvaaja ja työskennellyt ammattikalastuksen kehittämisen parissa monta vuotta. Ollut mukana monessa liiton hallinnoimassa hankkeessa.

Poimintoja vuosien varrelta: 2009

Merituulivoima alkoi huolestuttaa liittoa. Suomalaisten kalastusyritysten lisääntynyt ulkomainen omistus herätti keskustelua. Kalastuslain kokonaisuudistus alkoi toden teolla ja siitä annettiin välimietintö. Nord Stream AG:n kanssa tehtiin sopimus.

Toimiva organisaatio tarvitsee myös aktiivisia varapuheenjohtajia

Puheenjohtajan rooli organisaatiossa on erittäin keskeinen. Puheenjohtajan rinnalle tarvitaan myös aktiivinen varapuheenjohtaja.

Vuosien varrella liitto on rakentanut mallin millä varapuheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenistä. Jos puheenjohtaja on suomenkielinen, valitaan ruotsinkielinen varapuheenjohtaja ja toisin päin. Lena Talvitie, Tor-Erik Johansson ja Mikael Lindfors ovat toimineet varapuheenjohtajina viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.