rsz laadukasta kalaa lahelta

Laadukasta kalaa läheltä

Kuluttajat suosivat lähiruokaa ja tilanne vaikuttaa ohjaavasti myös kalastukseen ja kalakauppaan. Kuluttaja haluaa tietää, mistä kala on peräisin, onko se kalastettu kestävästi ja kuinka tuoretta se on. Kestävä kalastus on myös EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ydin jolla tavoitellaan kalan elintarvikekäytön lisäämistä tulevaisuudessa. Kaikki lähtee alkutuottajasta eli kalastajasta. Kun työ tehdään jo merellä oikein, on myytävä tuote […]

Hanketilanne 7.3.

Hanketilanne 7.3 Evira on 1.3 lähettänyt kommenttinsa hyvän käytännön ohjeista sekä muutosehdotuksensa. Valmistelutyöryhmä työstää vielä ohjeita palautteen perusteella. Liiton hallitus käsittelee myös asiaa kokouksessaan 8.3. Lähikala-sivustoja viimeistellään.   Hanketilanne 16.1 Hyvän käytännön ohjeita on korjattu ja muutettu Eviran antamien kommenttien perusteella. Eviralle on tänään lähetetty ohjeet epävirallisesti mahdollisia lisäkommentteja varten. Liiton hallitus vielä käsittelee ohjeita […]