Hallituksen kokous 13.11.2015 Turussa

Hallitus mm: – päätti liiton esityksestä vuoden 2016 silakan ja kilohailin kalastuksen säätelemiseksi– merkitsi tiedoksi kalastuslain toimeenpanotilanteen– merkitsi tiedoksi EMKR:n toimintaohjelman toimeenpanotilanteen, erityisesti innovaatio-ohjelmien osalta– keskusteli toimijakohtaisista kiintiöstä, keskustelut MMM:n kanssa ja merkitsi tiedoksi valmistelutilanteen– merkitsi tiedoksi liiton työlistalla olevat asiat syksyn 2015 aikana, jäsenmaksutilanteen, Kalaviikko 2016 -tapahtuman valmistelut sekä ”Kalatalouden edistäminen” -hankkeen tilanteen. Totesi, […]

Hallituksen kokous 6.3.2015 Turussa

Hallitus mm: hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hallitus hyväksyi esityksen vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä esityksen vuoden 2016 jäsenmaksuiksi. Hallitus päätti esittää edellä mainitut asiakirjat vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Liiton vuosikokous pidetään perjantaina 20.3 Turussa. merkitsi tietoonsa saatetuksi kalastuslain ja -asetuksen ajankohtaisen valmistelutilanteen keskusteli kalastuselinkeinon edunvalvonnan järjestämisen vaihtoehtoista ja päätti selvittää edelleen tuottajajärjestöpohjaista vaihtoehtoa huomioiden […]

Hallituksen kokous 14.11.2014 Turussa

Hallitus mm:– merkitsi tiedoksi ajankohtaisen kalastustilanteen– päätti liiton esityksestä vuoden 2015 pelagisen kalastuksen säätelemiseksi– hyväksyi liiton lausunnon ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä kalastuslaiksi– nimitti Heikki Salokankaan edustajakseen lohi- ja meristrategian seurantaryhmään– hyväksyi liiton lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaksi 2014-2020– keskusteli toimijakohtaisista kiintiöstä ja päätti tilaisuudessa 26.11 esitettävästä liiton kannasta – merkitsi tiedoksi liiton työlistalla olevat […]

Hallituksen kokous 29.-30.8.2014 Tampereella

Hallitus mm: –          vahvisti Mikael Lindforsin valinnan hallituksen varapuheenjohtajaksi. Valitsi Heikki Salokankaan liiton lohivastaavaksi. –          hyväksyi yleisellä tasolla BSAC:n suosituksen vuoden 2015 kalastusmahdollisuuksista eräin täsmennyksin ja huomautuksin –          keskusteli syksyn 2014 pelagisen kalastuksen säätelystä –          keskusteli EU-/Venäjä-pakotekiistasta ja siihen liittyvästä markkinatilanteesta. Keskusteli kalan jäljitettävyyden järjestämisestä. –          linjasi uuden kalastuslain keskeiset kohdat ammattikalastuksen näkökulmasta –          keskusteli […]

Hallituksen kokous 28.2.2014 Naantalissa

Hallitus mm: – hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hallitus hyväksyi esityksen vuoden 2014 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä esityksen vuoden 2015 jäsenmaksuiksi. Hallitus päätti esittää edellä mainitut asiakirjat vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Liiton vuosikokous pidetään perjantaina 21.3 Turussa. – Hallitus merkitsi tiedoksi liiton työlistalla olevat asiat vuoden 2014 aikana. Hallitus sai tilannetiedotuksen ajankohtaisista asioista. Esillä olivat muun […]

Hallituksen kokous 30. – 31.8.2013 Tampereella

Hallitus mm: – valitsi Mikael Lindforsin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus ei valinnut työvaliokuntaa vaan voi tarpeen mukaan valita erityisiä aihealueita varten asiamiehiä tai useamman henkilön muodostomia ryhmiä. Heikki Salokangas jatkaa lohiasioiden vastuuhenkilönä. – hyväksyi pienin muutoksen liiton strategian elinkeinolle vuosiksi 2014-2020. Strategia julkaistaan painotuotteen muodossa syksyn aikana. – hyväksyi liiton viestintään liittyvät toimet – päätti ehdotuksestaan […]

Hallituksen kokous 22.11.2013 Tampereella

Hallitus mm: – merkitsi tiedoksi silakan ja kilohailin kalastuksen tilanteen ja hyväksyi osaltaan tehdyt kiintiövaihdot sekä totesi yksimielisesti, ettei ole käytännön edellytyksiä muuttaa voimassa olevaa säätelyä tälle vuodelle – päätti yksimielisesti ehdotuksestaan MMM:lle vuoden 2014 pelagisen kalastuksen säätelystä. Hallitus totesi, että vuonna 2014 on käytettävissä suunnilleen samat kalavarat kuin vuonna 2013. Hallitus esittää säätelyssä samaa […]

Hallituksen kokous 8.3.2013 Turussa

Hallitus mm: – hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hallitus hyväksyi esityksen vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä esityksen vuoden 2014 jäsenmaksuiksi. Hallitus päätti esittää edellä mainitut asiakirjat vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. – käsitteli alustava esitystä (pääkohdat) liiton strategiaksi vuosille 2014-2020. Käsittely jatkuu Porin vuosikokouksessa ja lopullinen päätös tehdään syksyllä 2013.  – keskusteli liiton ja tutkimuksen välisestä yhteistyöstä ja päätti […]

Hallituksen kokous 9.11.2012 Turussa

Hallitus mm: –          päätti ehdotuksestaan MMM:lle vuoden 2013 pelagisen kalastuksen säätelystä –          päätti ehdotuksestaan MMM:lle vuoden 2013 turskan kalastuksen säätelystä –          päätti ehdottaa edustajansa lohistrategiatyöryhmään –          sai tilanneraportin MMM:n siikatyöryhmän työskentelystä –          sai selostuksen YKP-uudistuksen, markkina-asetuksen ja meri- ja kalatalousrahastoasetuksen valmistelutilanteesta sekä keskusteli seuraavan rakennekauden toimintaohjelman valmistelusta –          hyväksyi liiton lausunnon eduskunnalle kalastusvakuutustuesta   –          […]

Hallituksen kokous 17. – 18.8.2012 Kalajoella

Hallitus mm: –          valitsi Mikael Lindforsin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus ei valinnut työvaliokuntaa vaan voi tarpeen mukaan valita erityisiä aihealueita varten asiamiehiä tai useamman henkilön muodostomia ryhmiä. –          päätti ehdotuksestaan MMM:lle vuoden 2012 syksyn pelagisen kalastuksen säätelystä ja kävi alustavan keskustelun vuoden 2013 pelagisen kalastuksen säätelystä –          hyväksyi BS RAC´ in hyväksymän suosituksen vuoden 2013 kalastuskiintiöiksi. […]