munakari 5 image1

Kalastajan maailmassa – Matti Tammen kertomaa kesällä 2014

Kuvat Porin pohjoisesta saaristosta, Munakarista / Markku Saiha, Paapuuri Oy ja Tammen perheen arkistosta Kalastaja Matti Tammi on kotoisin Porin Ahlaisista. Hänen suvussaan on ollut kalastajia jo reilun sadan vuoden ajan. Tammi on rakentanut Munakarin kalakämpän ja on sen viimeinen käyttäjä alkuperäisessä tarkoituksessaan ennen kansallispuiston toteuttamaa kunnostusta. Matti Tammen isä rakensi 30 – luvulla yhdessä […]

munakari 4 image1

Ympäristömme muuttuu ja muuttaa saariston linnustoa

Kuvat Porin pohjoisesta saaristosta / Markku Saiha, Paapuuri Oy Ympäristömme on alituisessa muutoksessa ja muutoksen merkit havaitaan ensin reuna-alueilla ja indikaattorilajien tai ryhmien kohdalla. Linnut ovat pieni ja varsin helposti tutkittava ryhmä ja niiden kannanvaihtelut ja elintapamuutokset kertovat paljon elinympäristön tilasta. Ulkosaariston linnustoon vaikuttavat sääolosuhteiden ohella ihminen, kasvillisuuden sukkessio, saariston nisäkäspedot ja linnut saalistamalla muiden […]

munakari 3 image1

Kansallispuiston saaristolinnut

Kuvat Porin pohjoisesta saaristosta / Markku Saiha, Paapuuri Oy Satakunnan rannikko on merilinnuston kannalta hyvin monimuotoinen. Jääkausi on höylännyt kallioluodoista puhtaita, tehnyt moreeniharjanteita ja kumpareita. Harjuja jatkuu pitkälle merelle kohti luodetta ja joet tuovat alueelle myös makeaa vettä. Monimuotoisuudesta seuraa, että lintulajista riippuen turvallinen pesimäpaikka ja ravinnonhakualueet eivät välttämättä ole päällekkäisiä. Nämä kaksi reunaehtoa – […]

munakari 2munakari 2 image1

Kalastusta kautta aikojen

Kuvat Porin pohjoisesta saaristosta, Munakarista / Markku Saiha, Paapuuri Oy Puiston merialueen olosuhteet ovat poikkeukselliset. Osan vuotta kalastus on mahdotonta ajojään peittäessä ulapan. Loppukesällä ja syksyllä on aavan äärellä tuulisiajaksoja jolloin ei kalastus onnistu. Vuosittaiset vaihtelut ovat suuret. Kalastuspäivien lukumäärä on esimerkiksi Tanskaan verrattuna alle puolet ja olosuhteet asettavat erityisvaatimuksia sekä kalustolle että kalastajalle. Avomeren […]

munakari image1

Selkämeren kansallispuisto, luonto ja kalastus

  Kuvat Porin pohjoisesta saaristosta, Munakarista / Markku Saiha, Paapuuri Oy Selkämeren alueen pienet saaristot, kuten tämä Porin pohjoispuolen Kumppoosin saariryhmä, ovat kapeita nauhoja aavan meren ääressä. Meri säätelee luonnonolosuhteet ja vaikuttaa niin jäätalvien pituuteen kuin tyynien päivien määrään. Saaristomerelle ominainen suojaava ulkosaaristo puuttuu. Meri tuntuu ja näkyy. Joinain vuosina ei pysyvää jääpeitettä tule edes […]

SeAK header-1-of-1web

Kalastuskulttuuri on olennainen osa Selkämeren ympäristöä

Selkämeren Ammattikalastajat on aloittanut yhteistyöhankeen ”Kalastuksen perinteet ja nykypäivä – Selkämeren kansallispuisto merellisen kulttuurin välittäjänä”. Kalastus on tärkeä osa rannikon maisemaa, ja hankkeen aikana käynnistetään eri toimijoiden välinen yhteistyö jolla tallennetaan ja esitellään Selkämeren kansallispuiston kalastuskulttuuria luonnonarvojen rinnalla. Tämä on koko rannikon yhteinen tehtävä ja haaste. Selkämeren rannikko on ollut koko kalastuksen historian ajan tärkeä […]

SeAK header-1-of-1web

Kalastuskulttuuri on olennainen osa Selkämeren ympäristöä

Selkämeren Ammattikalastajat on aloittanut yhteistyöhankeen ”Kalastuksen perinteet ja nykypäivä – Selkämeren kansallispuisto merellisen kulttuurin välittäjänä”. Kalastus on tärkeä osa rannikon maisemaa, ja hankkeen aikana käynnistetään eri toimijoiden välinen yhteistyö jolla tallennetaan ja esitellään Selkämeren kansallispuiston kalastuskulttuuria luonnonarvojen rinnalla. Tämä on koko rannikon yhteinen tehtävä ja haaste. Selkämeren rannikko on ollut koko kalastuksen historian ajan tärkeä […]