EU komissio antoi esityksensä vuoden 2022 kalastusmahdollisuuksista

EU-komissio on 26.8. tehnyt esityksen eräiden kalakantojen Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle 2022. Komission esitys kiintiöistä on seuraava (suluissa vertailu vuoden 2021 kiintiöön): Pohjanlahden silakka: 111 345 tonnia, Suomi 91 287 tonnia (-5 %) Keskinen silakka: 44 709 tonnia, Suomi 9 805 tonnia (-54 %) Kilohaili: 222 958 tonnia, Suomi 11 513 tonnia (0 %) Turska, itäinen: 595 […]

Keskisen silakan MSC-sertifikaatin omaehtoinen keskeytys (self-suspension)

ICES antoi toukokuun lopulla uudet arvionsa Itämeren kalakannoista. Sertifiointilaitos Lloyd’s totesi 5.6.2021, ettei keskinen silakkakanta enää täytä kutubiomassan (365 448 t) koon osalta MSC:n asettamia kriteereitä. Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL on 5.7.2021 lähetetyllä viestillä itse pyytänyt sertifiointilaitos Lloyd’sia keskeyttämään (nk. self-suspension) MSC-sertifikaatin voimassaolon keskisen silakkakannan osalta (ICES osa-alueet 25-29+32/trooli+rysä). Kyseiseltä alueelta 15.9.2021 alkaen pyydettyä silakkaa ei […]

Hallituksen kesäkokous 2.-3.9. Turussa

Liiton hallituksen perinteinen kesäkokous pidetään tällä kertaa 2.-3.9. Turussa. Hallituksen kokouksen asialistalla muun muassa seuraavat asiat: Kokouksen avausKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusPöytäkirjan tarkistus 1/2021Hallituksen järjestäytyminenSaalis- ja kiintiötilanne 2021 sekä kalastuskiintiöt 2022Toimijakohtainen kiintiöjärjestelmäLuken arviointi syksy 2021Jatkotoimet ja mahdolliset lakimuutokset 2022EMKVR 2021-27kansallinen EMKVR-laki ja -asetuskotimaisen kalan edistämisohjelma ja MMM toteuttamissuunnitelmatoimintaohjelman valmistelu, rahoitustaulukkoEU:n valvonta-asetus, asetuksen muuttaminenKansallisen lohi- ja meritaimenstrategian […]

Itämeren norpan metsästystä tehostettava

SAKL lausui 13.7. MMM:n asetusluonnoksesta koskien itämeren norpan metsästystä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2021-2022. SAKL toteaa lausunnossaan muun muassa, että hylje on selkeästi merkittävin rannikkokalastuksen toimintaa ja kotimaisen kalan tarjontaa haittaava tekijä. Jos ei hyljeongelmaan saada kestävää ratkaisua, ovat suunnitelmat kotimaisen luonnonkalan lisäämiseksi (Marinin hallitusohjelmassa oleva kotimaisen kalan edistämisohjelma) lähinnä tyhjää puhetta pyydetyn merikalan osalta. […]

Pohjanlahden silakkakiintiö suurenee

EU:n kalastusneuvosto päätti 28.6. uudesta Pohjanlahtea koskevasta silakkakiintiöstä. Silakkakiintiö suurenee huomattavasti. Uusi kiintiö perustuu ICES:n toukokuussa antamaan tieteelliseen neuvonantoon. Uusi kiintiö ICES osa-alueille 30-31 on 117 485 tonnia (+81 %), josta Suomen osuus on 96 321 tonnia ja Ruotsin 21 164 tonnia. Päätös astuu voimaan 1.7.2021. Suomen kokonaissaalis alueella on tällä hetkellä noin 42 000 tonnia (28.6.). Lähde: Euroopan […]

ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2022

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2022 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2022. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2021. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 86 729 – 111 714 tonnia, pistearvo 111 345 tonnia (65 018) Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 52 443 – 87 581 […]

Sahlstén jatkaa liiton puheenjohtajana

Suomen Ammattikalastajaliiton vuosikokous pidettiin 9.4. Lapinjärvellä ja etäkokouksena Teamsin välityksellä. Vuosikokous valitsi yksimielisesti ammattikalastaja Olavi Sahlsténin Naantalista uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen kokoonpanoon tuli jonkin verran muutoksia. Kokous vähensi yhdellä hallituksen jäsenmäärän. Uudeksi hallituksen varsinaiseksi valittiin Jarno Aaltonen (Selkämeri) ja uudeksi varajäseneksi valittiin Jussi Järvinen. Vuosikokous hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion. […]

Liitto lausui kalastusrajoituksista Saimaalla

Suomen Ammattikalastajaliitto (SAKL) antoi 26.2. lausuntonsa asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla. Saimaannorpan suojelussa on saavutettu hyviä tuloksia. Saimaannorppa ja kalastus –työryhmän raportissa (21.1.2021) todetaan että, nykyiset kalastusrajoitukset ovat auttaneet kohentamaan saimaannorppakantaa, joka on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 420-430 yksilöön. Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena oli, että norppakanta kasvaa 400 norppaan vuoteen 2025 mennessä. Tämä tavoite saavutettiin […]

Liiton hallituksen kokous 19.2.

Liiton hallituksen kokous pidetään 19.2. Teams-kokouksena. Asialistalla muun muassa seuraavat asiat. Kokouksen avausKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusPöytäkirjan tarkistus 2/2020Sääntömääräinen vuosikokous 2021tilinpäätös 2020toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021, jäsenmaksut 2022vuosikokouksen järjestäminenJärjestön tilanne 2021toiminnallinen ja taloudellinen tilanne 2021, jäsenmaksut 2020, mahdolliset jäsenasiattoimintatuen myöntäminen hakemusten perusteellaliiton 40+1-vuotisjuhlaVuoden 2021 kalastuskiintiöt ja kanta-arviot (2022), pelaginen kalastus, tilannekatsausLohi 2021, lohi- ja meritaimenstrategian arvioiti ja […]