Luettelo kalastusaluksista, joilla on erityislupa turskankalastukseen Itämerellä vuonna 2012

Tunnus/BeteckningIdentification Nimi/NamnVessel name Teho/Effekt kWPower kW AAL-376 Fix I 62,52 AAL-3393 Nikita 80,90 AAL-221 Lizette 80,00 AAL-27 Verona 84,58 FIN-31624-T Märta 86 AAL-244 Hajen 88,26 FIN-3255-K Aku 95,59 FIN-3300-K Nomad 97,80 AAL-125 Inter 115,00 FIN-274-T Kalkas 150,00 AAL-3411 Myggen II 154,46 FIN-31481-T Susanna 155,00 FIN-3297-K Fanny 179,00 FIN-3587-T Eki 206,00 FIN-31177-T Kalossi 210,00 FIN-135-K Mari […]

MMM kumosi silakan ja kilohailin kalastusrajoitukset Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella

Maa- ja metsätalousministeriö on 22.12 antanut asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan silakan ja kilohailin troolikalastuksen kalastusrajoitukset Pohjoisella Itämerellä (osa-alue 29, leveysasteen 59 30´N pohjoispuolella) ja Suomenlahdella (osa-alue 32) vuonna 2011. Rajoitukset annettiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 1129/2011/ 10.11.2011. Asetus astuu voimaan […]