Suomen Ammattikalastajaliiton vuosikokous

Perjantaina 23.3.2012 klo 10.00 – 14.00 Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki Ohjelma 09.45    Ilmoittautuminen alkaa (läsnäolo- ja äänioikeuden toteamiseksi), aamupäiväkahvit 10.00    Vuosikokouksen avaus – liiton puheenjohtaja Olavi Sahlstén 10.05    ECOSEAL -hanke (hylkeiden ravinto), tutkija Kaarina Kauhala, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Keskustelua. 10.45    Sääntömääräiset asiat (sääntöjen 11 §) 12.00    Lounas 12.45    Sääntömääräisten asioiden […]

Turskan kalastus keskeytetään osittain ICES osa-alueilla 22-24

Maa- ja metsätalousministeriö on 15.2.2012 antanut asetuksen, joka kieltää tunnuspituudeltaan yli 20 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman turskan kalastuksen ICES osa-alueilla 22-24 (läntinen kanta) kiintiön täyttymisen vuoksi. Asetus tulee voimaan 16.2.2012. Kielto koskee Suomen lipun alla purjehtivia tai Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia. Lisätietoja: Liiton toimisto0400-720690sakl@sakl.fi

MMM valvonta-asetuksen säännöksistä

MMM on laatinut muistion kaupallisen kalastuksen ja kalatuotteiden kaupan valvonnasta. Muistio sisältää keskeisiä kohtia Euroopan unionin valvonta-asetusten säännöksistä. 1. Lainsäädäntö ja viranomaiset Kalastuksen ja kalakaupan valvontaa koskeva säädösvalmistelu on hiljattain saatu pääosin päätökseen Euroopan unionissa. Kalastuksen ja kalakaupan valvonnasta on annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011. Kalastuksen ja kalakaupan […]

Luettelo kalastusaluksista, joilla on erityislupa turskankalastukseen Itämerellä vuonna 2012

Tunnus/BeteckningIdentification Nimi/NamnVessel name Teho/Effekt kWPower kW AAL-376 Fix I 62,52 AAL-3393 Nikita 80,90 AAL-221 Lizette 80,00 AAL-27 Verona 84,58 FIN-31624-T Märta 86 AAL-244 Hajen 88,26 FIN-3255-K Aku 95,59 FIN-3300-K Nomad 97,80 AAL-125 Inter 115,00 FIN-274-T Kalkas 150,00 AAL-3411 Myggen II 154,46 FIN-31481-T Susanna 155,00 FIN-3297-K Fanny 179,00 FIN-3587-T Eki 206,00 FIN-31177-T Kalossi 210,00 FIN-135-K Mari […]

MMM kumosi silakan ja kilohailin kalastusrajoitukset Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella

Maa- ja metsätalousministeriö on 22.12 antanut asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan silakan ja kilohailin troolikalastuksen kalastusrajoitukset Pohjoisella Itämerellä (osa-alue 29, leveysasteen 59 30´N pohjoispuolella) ja Suomenlahdella (osa-alue 32) vuonna 2011. Rajoitukset annettiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 1129/2011/ 10.11.2011. Asetus astuu voimaan […]