Liiton hallitus koolle

Suomen Ammattikalastajaliiton hallitus kokoontuu perjantai 9.11.2012 klo 10.00-15.00 Turussa. Kokouksen asialista: Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 3/2012 Silakan ja kilohailin kalastuksen säätely vuonna 2013 Turskan kalastuksen säätely vuonna 2013 Lohi rannikkokalastuksessa vuonna 2013 MMM:n siikatyöryhmä (tilannekatsaus) EU-asiat: YKP-uudistus, markkina-asetus ja kalatalousrahastoasetus (tilannekatsaus) Toimintaohjelman (2014-2020) kansallinen valmistelu (tilannekatsaus) Hallituksen esitys laiksi kaupallisen kalastuksen […]

Muutos: Suomen turskakiintiöiden käyttäminen vuonna 2012

Maa- ja metsätalousministeriö on 17.10.2012 antanut asetuksen Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012. Asetus muuttaa asetuksia 1379/2011 ja 517/2012. Itäisen turskakannan kiintiö (ICES osa-alue 25-32): Yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskasaalis saa olla yhteensä enintään 920 tonnia. Enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten troolipyydyksillä pyydettävä saalis saa olla yhteensä enintään 450 tonnia. Tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten […]

Muutos: Silakan ja kilohailin troolikalastus Pohjanlahdella syyskaudella 2012

Maa- ja metsätalousministeriö on 17.10.2012 antanut asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012. Asetuksella kumotaan silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (518/2012) Näin ollen silakan ja kilohailin kohdennettu rehukalastus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisilla kalastusaluksilla on jälleen sallittu ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdella. Asetus tulee voimaan 18.10.2012 ja […]

Ammattikalastajat vetoavat ministereihin suomalaisen kalan ja ammattikalastuksen pelastamiseksi

Yli kahdeksankymmentä ammattikalastajaa Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikolta lähestyi tiistaina 2.10 yhteisellä vetoomuksella maan hallitusta. Hallitus tekee lähiaikoina päätöksen Suomen kannasta koskien vuoden 2013 vuoden lohikiintiötä. Ammattikalastajat haluavat tuoda esille huolensa elinkeinon tulevaisuudesta ja suomalaisen kuluttajan mahdollisuudesta ostaa kotimaista kalaa. Enää 7 % meillä syötävästä kalasta on ammattikalastajien pyytämää. ”Vetoamme teihin, että huomioitte tässä kirjelmässä esitettyjä […]

MMM antoi asetuksen Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012, muutos

Maa- ja metsätalousministeriö on 20.9 antanut asetuksen Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012. Asetus muuttaa 21.12.2011 annettua asetusta (1379/2011). Itäisen turskakannan kiintiö (ICES osa-alue 25-32): Yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskasaalis saa olla yhteensä enintään 820 tonnia. Enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten troolipyydyksillä pyydettävä saalis saa olla yhteensä enintään 450 tonnia. Tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten […]

Silakan ja kilohailin troolikalastus Pohjanlahdella syyskaudella 2012

Maa- ja metsätalousministeriö on 20.9.2012 antanut asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012. Silakan ja kilohailin kohdennettu rehukalastus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisilla kalastusaluksilla on kielletty ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdella. Kielto koskee myös tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisia Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia, jotka harjoittavat paritroolausta tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten kanssa. Rehukalastuksella […]

Silakan ja kilohailin pienimuotoinen troolikalastus avataan syksyksi

Maa- ja metsätalousministeriö on 3.9..2012 antanut asetuksen, joka sallii silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen eräillä merialueilla kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituisille aluksille. Rysäkalastus ICES:n osa-alueilla 29 ja 32 sallitaan myös.  Silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º50`N ja 60º30`N välisellä alueella Saaristomerellä sekä ICES:n osa-alueella 32 perusviivan sisäpuolella Suomenlahdella on sallittu kilohailin ja […]

Liiton hallitus koolle

Suomen Ammattikalastajaliiton hallituksen kesäkokous pidetään tänä vuonna 17.-18.8 Kalajoella. Kaksipäiväinen kokous käsittelee sekä ajankohtaisia asioita että pidemmän aikavälin kysymyksiä.   Kokouksen asialista: Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 2/2012 Hallituksen järjestäytyminen Silakan ja kilohailin kalastuksen säätely syksyllä 2012 Arviot kalakantojen tilasta ja kiintiöt 2013 EU-asiat: YKP-uudistus, markkina-asetus ja kalatalousrahastoasetus Toimintaohjelman (2014-2020) kansallinen valmistelu, […]

Lohenkalastus kielletään heti

Maa- ja metsätalousministeriö on 3.8.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää lohenkalastuksen ICES:n osa-alueilla 22-31. Lohenkalastus ICES:n osa-alueilla 22-31 on kielletty (Itämeren pääallas ja Pohjanlahti). Asetus astuu voimaan huomenna 4.8 ja on voimassa 4.8-31.12.2012. Lisätietoja:                  Liiton toimisto 0400-720690 sakl@sakl.fi

Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen keskeyttäminen eräillä merialueilla

Maa- ja metsätalousministeriö on 26.6.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen eräillä merialueilla. Silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 30 Selkämerellä leveysasteen 62º30`N eteläpuolella on kielletty kesäkuun 27 päivän alusta syyskuun 17 päivän loppuun. Tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdella leveysasteen […]